FDL - skoleting

  MINDMAP - over siden

Webmaster

dche@dalum-larsen.dk

Copyright

 24-11-2020 15:24

Denne hjemmeside rummer fagene: 

LINKS til andre materialer af Finn Dalum-Larsen, især slægtshistorie

DANSK

ENGELSK

FYSIK/Kemi

BIOLOGI

   HISTORIE

Podcasts, film, PowerPoints og tavlebilleder 

Nu 17 film om dansk analyse og 39 film om fysik/kemi - jan 2014

Billedfiler om især træer til brug for biologi

 

DANSK

 

Billedanalyse

Billedsamlingen. En samling billeder ordnet efter genrer. December 2013.

Links til billeder: Frello:http://www.ottofrello.dk/malerier.htm, Van Gogh: http://www.vangoghmuseum.nl/vgm/index.jsp?page=425&lang=en

https://www.artsy.net/artist/vincent-van-gogh

Stor side om Van Gogh

 

 

Analyser og fortolkning

Noveller analyse:

Agerhønen af Martin A. Hansen.

Dødskandidaten af Ernst Weichert

Sagtekster analyse:

Uddrag af Geografi med billeder af Johannes Holst, 1908 (Teksten menneskene stammer oprindeligt fra dette materiale)

Analyse af Menneskene af Johannes Holst , Ny udgave dec 2014.

Aminas historie fra Politiken 2001,  sep 2012, pdf-fil

Aminas historie fra Politiken 2001, PowerPoint

 

Folkeeventyr analyse:

Pigen på glasbjerget.

Roman analyse:

De Hellige aber som htm af Klaus Rifbjerg

Nogle er med indbygget hjælp til forståelse af begreber. 

De Hellige Aber analyse som pdf

Må kun benyttes til indlæring ikke til aflevering.

 

Tekst-, billed- og filmforståelse. 2017, august som pdf fil.

Tekstforståelsen med alle dele integreret i et værk; Tekst-, billede-, tegneserie- og filmforståelse, nu med filmsekvenser, der virker direkte til You Tube.

Ny oversigt over kunstperioder, april 2013.

Tekstforståelse i 3. udgave, November 2008. Af Finn Dalum-Larsen. 

En total indføring i tekstforståelse. Den giver et teoretisk grundlag for analyse af skønlitteratur,drama, film og sagprosa. Denne InternetBog kan bruges i skolen. Den kan bruges fra 7. klassetrin og til universitetet og andre videregående uddannelser. Må downloades gratis til eget brug, men  ikke sælges.

MINDMAP, Tekstforståelse 2008

Tekstforståelse indeholder både perspektivering og metodelære. Opdateret med ministeriets nyeste krav.

Målbog til de ældste klasser i folkeskolen. Her lærer du om målsætning og om vejen til at få succes med dine planer i og udenfor skolen. (Februar 2011).

 

Projektstyring som et eksempel . Dette eksempel er et træningseksempel og kræver mere end ministeriets krav. Formuleringen hjælper til med, at eleven husker forskellige generelle krav til opgaver. FDL 2012, november.

Wordkursus:

Øvetekst. Indsæt formatering i denne tekst. Brug: Indholdsfortegnelsen, sidehoved, sidenummerering, fodnoter, slutnoter og indeksering. Lav små faktabokse med figurer og tekst.

PowerPoint med alle de opgaver der skal løses, samt instrukser.

Opgaveark med de konkrete opgaver og med henvisninger til menuerne

Wordtekst der er en vejledningstekst.

 

 

 

 

 

Grammatik og staveord for 7. - 9. klasse, september 2015, pdf-fil.

Ny samlet udgave, der egner sig til spiralindbinding. Nu med flere retteark.

Om at skrive stil, april 2014, pdf-fil.

 

Tekster

German Gladensvend

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad gør jeg til afgangsprøven? Hvad hvis jeg trækker........? Af Finn Dalum-Larsen 2010. Et kort kompendium, der helt konkret giver hjælp til afgangsprøven i dansk. Tegneserieanalyse, marts 2009 af Finn Dalum-Larsen

Billedanalyse, ny maj 2010 af Finn Dalum-Larsen

 

 

UVM - krav 2009

Mindmap over krav 2009

Wordfil med selve kravene 2009

Selvtest med smileys i krav 2009

TEST dine elevers viden om tekstforståelse

Til web-bogen Tekstforståelse er der af FDL udarbejdet multiple choice filer til skoleIntra, der kan bruges til at teste eleverne i såvel analyse-, grammatik-, og perspektiveringsforståelse.

 Download som lærer disse zipfiler nu og importer dem til din skoles skoleIntra:: Tekstforståelse

 

 

 

 

Opgaver til romaner

Materiale til romaner. Det er hovedsageligt spørgsmål, der sikrer, at eleverne tager stilling til de problemstillinger, der er, men også meget andet. Lærere kan kontakte mig for mine forslag til svar (dche@dalum-larsen.dk), de bedes henvende sig med skolens navn og telefonnummer, da jeg tjekker, om de er lærere på skolen, inden jeg sender svarark, man må love ikke at offentliggøre disse eller lægge dem på Internettet.

Pelle Erobreren, 1906 af Martin Andersen Nexø. Generelle spørgsmål til hele romanen haves. Svarark haves med svar på alle 306 spørgsmål. Maj 2014. pdf-filer.

Pelle Erobreren i word. Læsningen giver et fremragende billede af denne tid, det giver eleverne en perspektiveringsreference, der er uforglemmelig for dem.

Intet af Janne Teller. Generelle spørgsmål til hele romanen. Svarark haves. Okt. 2012. - pdf-fil. Det er en rystende roman, der efter min mening først bør læses i 9. klasse, da den rammer dybt ind i betydningen.

Syv År for Lea af Sonja Hauberg. Generelle spørgsmål til hele romanen, der kan hjælpe til med at afdække budskabet. Opgaver til romanen til slut. Juni 2012 - pdf-fil.

Fremragende pigeroman med alle livets store spørgsmål. Svarark haves fra juli 2012.

7.a af Bjarne Reuter. Spørgsmål til hele romanen. Svarark haves.

Det Gyldne Kompas. En multiple choice test til skoleIntra -simpel men effektiv som test af månedens bog.

Bomuldens Dronning af  Kåre Blütgen, Gyldendal.  Prøve nr. 1,   Prøve nr. 2.

Lennart døde ung af Dorrit Frederiksson. Forlaget Aros, 1975, Aarhus. En række opgaver

Drengen Friedrich af Hans Peter Richter. Høst & Søn, 8. oplag, 1980, Viborg. Ny pdf udgave oktober 2016

Bogen giver et fremragende indblik i Hitlers magtovertagelse  og jødeudryddelsespolitik.

Fluernes Herre  2017, august - pdf-fil,  af den ene ud af fem britiske nobelpristagere William Golding. Svarark haves. Fluernes Herre Hjemmesiden.

Bogen giver et storslået indblik i ondskabens inderste væsen.

Filmspørgsmål til to filmatiseringer Hooks og Brooks (1966)

Den lille Prins  Opgaver til  verdens mest fortryllende eventyr. Af Antoiné de Saint-Exupéry. november, 2016.

De hellige aber af Klaus Rifbjerg, 1981. Opgaver der sætter fokus på litterære begreber som motiv/tema, personudvikling, perspektivering, sproglige virkemidler. 

1984 af George Orwell, opgaver til romanen, okt. 2009.

Kammerat Napoleon af George Orwell, opgaver og spørgsmål til romanen, jan. 2017.

Løgneren af Martin A. Hansen, spørgsmål til alle 12 kapitler, svarark haves - marts 2016.

 

Opgaver til Film

Spørgsmål til filmen Forrest Gump, 1994 Paramount Pictures. Hovedrolle: Tom Hanks.

Spørgsmål til to film om Fluernes Herre af Peter Brooks 1963 og Hooks 1990.

Opgaver til Tegneserieanalyse og fortolkning

 

Storylinie: Skadeøen  med alle 50 opgaver i ny udgave som samlet wordtekst, Okt. 2009 af Finn Dalum-Larsen.

Opgaverne er delt ind i typer. Det spændende for eleverne er at finde den dybere mening i teksten, som alle opgaver forsøger at kvalificere dem til at kunne finde. Den nye udgave er mest dansk- og naturfagsfaglig. Den dybeste mening er meget skjult og kræver et stort arbejde. Det er en slags skattejagt. Find det dybeste!

Tværfaglige hypertekster. En hypertekst er interaktiv. Du finder opgaver i den. Du løser disse og sender dem til din WT (Web teacher, lærer). Du kan få karakter, efterhånden som du løser opgaverne.
Du kan lære via hypertekster, fx fortolkninger mv. 

Se den første store hypertekst SKADEØEN af Finn Dalum-Larsen og løs den med din lærer. Denne hypertekst er baseret på en lille novelle og er derfor en storyline fortælling, med ca. 100 opgaver. God fornøjelse. Denne opgave er meget tværfaglig dækker hele fagspektret i skolen. Der gives mulighed for at gennemleve flere forløb i samme historie og dermed se verden med andre øjne. Der er faktuelle oplysninger, der kan søges undervejs. De forskellige informationer rummer bunde opgaver, som skal klares, før man kan få næste opgave. Ligeledes skal man klare en del frivillige opgaver for at klare sig godt senere, idet de frivillige kan kvalificere personen yderligere til senere forløb.
Forslag til at arbejde med opgaven: 

Elevteam:  Der kan være et team, der starter rejsen sammen, og som  kan kommunikere sammen om opgaven. Man kan også arbejde individuelt.

De skjulte opgavers art og omfang

1. Faktuelle oplysninger
    a. Tilfældige, der ikke kvalificerer i dette forløb. Man skal lære at skelne mellem væsentligt og
        uvæsentligt.
    b. Tilfældige, der dog senere viser sig at være nyttige.
    c. Fokusfakta, der hjælper her og nu og videre.
    d. Interessefakta, der uddyber noget, der interesserer en.
2. Moralske dilemmaer.
3. Følelsesmæssige konflikter.
4. Introduktion til forskellige fagområder gennem konkrete opgaver indefor områder som:
  • geologi, psykologi, religion, overlevelsesfærdigheder
  • dansk, læsetræning, forfatterkendskab, fortælletekniske ting, reklameanalyse,  grammatiske opgaver,  skriftlig dansk
  • Andre fag: Engelsk, geografi, natur/teknik, biologi, fysik, kemi, matematik, samfundskendskab
Opgaven rummer muligheder for alle, dvs. der er flere acceptable niveauer at løse opgaven på, det er op til opgavernes retter (Web Teacher) WT, Løste opgaver  fører til nye opgaver. Hvis eleven skønnes at være tilstrækkeligt dygtig og moden, kan vedkommende arbejde videre med næste level. Dermed går opgaven ud over de snævre klasserammer.

ENGELSK

 
Analysetermer på engelsk.

Et kompedium, med engelske fagudtryk til analyse og fortolkning. Af Finn Dalum-Larsen, 2009

Engelsk grammatik for begyndere 

1999, af Finn Dalum-Larsen. Denne grammatik er beregnet for 6. og 7. klasse. 

Engelsk grammatik august 2015 pdf

af Finn Dalum- Larsen. Denne grammatik er beregnet til at indøve de vigtigste regler og begreber til brug i folkeskolen slutmål  7. - 9. klasse. Den indeholder stile.

English for 9th grade.  Collected by Finn Dalum-Larsen.

En samling tekster med links til brug i 9. klasse. 

Fjernet midlertidigt - ny udgave fremkommer

FYSIK/KEMI

Fysikfaget undergård dramatiske forandringer fra 2016 -17, da FS bliver tværfaglig med biologi og geografi
 Hjælp til FA-fysik/kemi.

Skal du op i fysik/kemi til FS, 2015? Her er et kompendium, der giver det centrale. Opdateret: 24-11-2020 15:24 .

FS Kemi/Fysikkompendium november  2012 - word

FS Kemi/Fysikkompendium november  2012 - pdf

Begrebskort til FS Fysik/kemi - pdf

Del det ud til dine elever. Så er det klart for dem, hvad der evt. kan forventes.

Baseret på bøgerne NY Fysik, Gyldendal  

Kemi/Fysikhåndbog 2018, maj som pdf fil, der indeholder FS -prøve relevante begreber og pensum for  7. - 9. klasse.
Nu med bedre og mere uddybende kapitler med filmhenvisninger.

Opdateret: 24-11-2020 15:24 .

Samling af forsøg til brug sammen med Kemi/Fysikhåndbogen
August 2017
38 forsøg:  Magnetisme, elektromagnetisme, induktion, transformation, syrer, baser, neutralisation, landbrugskemi, find ioner, katalysatorer, elektrolyse, mørtel og cement, stråling, fission og fusion, atomets opdagelse, gnidningselektricitet, find ioner, undersøgelse af sten m.v.

Elementarpartikler af FDL. Et lille kompendium, der omtaler flere dele af atomfysikken end NY Fysik har taget med. For dig der vil vide mere. Ny udgave nov. 2016 pdf.

Katte rapport skabelon 30. nov 2012 af FDL: pdf, Word
Forbedring af rapporter i fysikkemi okt 2012 - pdf

 

 

Tværfagligt

Anbefales stærkt: Vandetsvej.dk.

En fremragende side, der er pioner indenfor tværfaglighed og saglighed. 

Et overblik over vandets vej. Så kan man se de mange emner på siden.

 

Her kan du downloade fysik og kemifiler:  Det periodiske system.     Tegninger i Word 2007 til brug for rapporter i kemi 2010 af FDL

Tegninger til magnetisme, elektromagnetisme og elforsyningen jan 2011

BIOLOGI

 
Til Ind i biologien  for 7, 8 og 9  af Alinea er af FDL udarbejdet multiple choice filer til skoleintra, der kan bruges til at teste eleverne i bøgerne. Download som lærer disse zipfiler nu og importer dem til din skoles skoleIntra:

Ind i biologien  for 7 , Ind i biologien  for 8 Ind i biologien  for 9. økosystemer, Ind i biologien  for 9. Kroppen, Ind i biologien  for 9. Fra Ursuppe..

HISTORIE

Historisk oversigt 2011

Oversigt fra 4000 b.C. -2005 e.C