FM 2009 dansk

Imagemap
FM 2009 danskDet talte sprog• taleForståeligtKlartVarieretSituationsbestemt• Anvende ord- og begreberNuanceretSikkert• Udtrykke sig mundtligt SammenhængendeDisponeret• Forstå og beherske sprogets samspil me ...Sprog og billedeSprog og musikSprog og typografi• Læse opKlartTydeligtMed personlig forståelse• Lytte med kvalitet når de vurderer der ...ÅbentAktivtVed at stille spørgsmålVed indlevelseAnalytiskVurderende• Beherske den sproglige fremstilling
KropssprogStemmeføringGenreSituation• Lytte til norsk med forståelse.• Lytte til svensk med forståelse.Det skrevne sprog læseSikkertHurtigtMed ForståelseMed indlevelseBeherske forskellige læseteknikkerSkimmeOverblikIntensivtAfpasse læseteknik efterFormålGenreMedieFastholde det vigtigsteMundtligtSkriftligtAnalysere og reflekterer (tænke) over de ...Bruge alt læst i alle former for læsemed ...Vurderer eget udbytte af læsningenForstår og bruger kilderMålrettetKritiskLæse norsk med forståelseLæse svensk med forståelseDet skrevne sprog skrive• Styre skriveprocessen fra ide til færd ...• Udtrykke sig i en form som erSammenhængendeDisponeretBrainstormMindMAp• SkriveSkrive forståeligtKlartVarieretI passende genreTil passende situation• Beherske et sikkert sprogKorrekt stavningKorekturlæseAndres tekstEgen tekst• Præsentere en tekst i samspil med andr ...• Beherske en håndskriftLæseligPersonligSammenbunden• Anvende computeren Som redskabSom kommunikationsmiddelI forskellige skriveforløbe-mailrapportbrevstil• Bruge skriftsprogetSom støtte for tænkningSom et praktisk redskab i hverdagenSprog, litteratur og kommunikation• Erhverve viden om sprog og sprogbrugFunktionVariationOpbygningGrammatikOrdklasser (bøjning m.m.):navneordudsagnsordtillægsordbiordstedordforholdsordtalordLedGrundledUdsagnsledGenstandsledOmsagnsled til grundledHensynsledForholdsledSætningHovedsætningLedsætning• Udvikle sprogetOrdforrådBegrebsverden• Kunne gøre rede for samspillet mellem:SprogIndholdGenreSituation• karakterisere og anvende:GenrerStilarterRegler for sprogrigtighed• Demonstrere et analytisk beredskab ove ...Analysesemodeller:Fiktionsanalyse og fortolkning genereltEventyranalyseDigt/salme/sang analyseDramaanalyseTrivillitteratursanalyseÆldre litteraturNyere litteraturDanskUdenlandsk• Demonstrere et analytisk beredskab ove ...BilledBilledanalyseSekventiel kunstTegneserieanalyseFilmFilmanalyseGøre rede for og anvende forskellige:GenrerFremstillingsformerFortælleteknikkerVirkemidlerGøre rede for og vurdere aspekter i litt ...PerspektiveringsanalyseEtiskeÆstetiskeHistoriskeGøre rede for og vurdere apekter i andre ...BilledPerspektiveringsanalyseEtiskeÆstetiskeHistoriskesekventiel kunstPerspektiveringsanalyseEtiskeÆstetiskeHistoriskeFilmPerspektiveringsanalyseEtiskeÆstetiskeHistoriskeForholde sig gennem litteraturhistorisk  ...TraditionLitterærtLitterære skoleLitterære metoderLitterære tidsperioderKultureltReligiøsitetStyreformerLivsvilkårUviklingLitterærtSkrivemetoderHåndskriftBogtrykSkriftformerLovSagaArtikelDigt/salme/sangFolkeeventyrDramaNovelleRomanTegneserieSproglige virkemidlerKultureltVidenskabLivsvilkårSamfundsformerIdeologierForholde sig  til nonfiktionTekstAnalytisksagprosaanalyseVurderendeProduktivtBilledAnalytiskBilledanalyse af nonfiktionVurderendeProduktivtFilmAnalytiskFilmanalyse af nonfiktionVurderendeProduktivtSekventiel kunstAnalytiskAnalysemodel for nonfiktiv sekventiel ku ...VurderendeProduktivtFaktionAnalytiskSærlige analyseelemneter for faktionReklameanalysePropagandaanalyseVurderendeProduktivtUdtrykke sig i billeder, lyd og tekst i  ...BillederLydTekstDramaFilmSekventiel kunstHjemmesiderAnvende informationsteknologi og elektro ...BevidstHensigtsmæssigtAnvende informationsteknologi til:SøgningKommunikationIndgå i et mangesproget samfund og tileg ...SvenskNorsk
hideFM 2009 dansk
hideDet talte sprog
hide• tale
leafForståeligt
leafKlart
leafVarieret
leafSituationsbestemt
hide• Anvende ord- og begreber
leafNuanceret
leafSikkert
hide• Udtrykke sig mundtligt
leafSammenhængende
leafDisponeret
hide• Forstå og beherske sprogets samspil med andre udtryksmidler
leafSprog og billede
leafSprog og musik
leafSprog og typografi
hide• Læse op
leafKlart
leafTydeligt
leafMed personlig forståelse
hide• Lytte med kvalitet når de vurderer deres egen og andres mundtlige fremstilling
leafÅbent
hideAktivt
leafVed at stille spørgsmål
leafVed indlevelse
leafAnalytisk
leafVurderende
hide• Beherske den sproglige fremstilling Internal Link
leafKropssprog
leafStemmeføring
leafGenre
leafSituation
leaf• Lytte til norsk med forståelse.
leaf• Lytte til svensk med forståelse.
hideDet skrevne sprog læse
leafSikkert
leafHurtigt
leafMed Forståelse
leafMed indlevelse
hideBeherske forskellige læseteknikker
leafSkimme
leafOverblik
leafIntensivt
hideAfpasse læseteknik efter
leafFormål
leafGenre
leafMedie
hideFastholde det vigtigste
leafMundtligt
leafSkriftligt
leafAnalysere og reflekterer (tænke) over det læste
leafBruge alt læst i alle former for læsemedier til forståelse af verden
leafVurderer eget udbytte af læsningen
hideForstår og bruger kilder
leafMålrettet
leafKritisk
leafLæse norsk med forståelse
leafLæse svensk med forståelse
hideDet skrevne sprog skrive
leaf• Styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst
hide• Udtrykke sig i en form som er
leafSammenhængende
hideDisponeret
leafBrainstorm
leafMindMAp
hide• Skrive
leafSkrive forståeligt
leafKlart
leafVarieret
leafI passende genre
leafTil passende situation
hide• Beherske et sikkert sprog
leafKorrekt stavning
hideKorekturlæse
leafAndres tekst
leafEgen tekst
leaf• Præsentere en tekst i samspil med andre grafiske udtryksmidler
hide• Beherske en håndskriftInternal Link
leafLæselig
leafPersonlig
leafSammenbunden
hide• Anvende computeren
leafSom redskab
leafSom kommunikationsmiddel
hideI forskellige skriveforløb
leafe-mail
leafrapport
leafbrev
leafstil
hide• Bruge skriftsproget
leafSom støtte for tænkning
leafSom et praktisk redskab i hverdagen
hideSprog, litteratur og kommunikation
hide• Erhverve viden om sprog og sprogbrug
leafFunktion
leafVariation
leafOpbygning
hideGrammatik
leafOrdklasser (bøjning m.m.):
leafnavneord
leafudsagnsord
leaftillægsord
leafbiord
leafstedord
leafforholdsord
leaftalord
leafLed
leafGrundled
leafUdsagnsled
leafGenstandsled
leafOmsagnsled til grundled
leafHensynsled
leafForholdsled
hideSætning
leafHovedsætning
leafLedsætning
hide• Udvikle sproget
leafOrdforråd
leafBegrebsverden
hide• Kunne gøre rede for samspillet mellem:
leafSprog
leafIndhold
leafGenre
leafSituation
hide• karakterisere og anvende:
leafGenrer
leafStilarter
leafRegler for sprogrigtighed
hide• Demonstrere et analytisk beredskab over for litteratur
hideAnalysesemodeller:Internal Link
leafFiktionsanalyse og fortolkning generelt
leafEventyranalyse
leafDigt/salme/sang analyse
leafDramaanalyse
leafTrivillitteratursanalyse
leafÆldre litteratur
leafNyere litteratur
leafDansk
leafUdenlandsk
hide• Demonstrere et analytisk beredskab over for andre udtryksformer
hideBilled
leafBilledanalyse
hideSekventiel kunst
leafTegneserieanalyse
hideFilm
leafFilmanalyse
hideGøre rede for og anvende forskellige:
leafGenrer
leafFremstillingsformer
leafFortælleteknikker
leafVirkemidler
hideGøre rede for og vurdere aspekter i litterære tekster
leafPerspektiveringsanalyse
leafEtiske
leafÆstetiske
leafHistoriske
hideGøre rede for og vurdere apekter i andre udtryksformer
hideBilled
leafPerspektiveringsanalyse
leafEtiske
leafÆstetiske
leafHistoriske
hidesekventiel kunst
leafPerspektiveringsanalyse
leafEtiske
leafÆstetiske
leafHistoriske
hideFilm
leafPerspektiveringsanalyse
leafEtiske
leafÆstetiske
leafHistoriske
hideForholde sig gennem litteraturhistorisk læsning og i dansk litteraturs kanon til
hideTradition
hideLitterært
leafLitterære skole
leafLitterære metoder
leafLitterære tidsperioder
hideKulturelt
leafReligiøsitet
leafStyreformer
leafLivsvilkår
hideUvikling
hideLitterært
hideSkrivemetoder
leafHåndskrift
leafBogtryk
hideSkriftformer
leafLov
leafSaga
leafArtikel
leafDigt/salme/sang
leafFolkeeventyr
leafDrama
leafNovelle
leafRoman
leafTegneserie
leafSproglige virkemidler
hideKulturelt
leafVidenskab
leafLivsvilkår
leafSamfundsformer
leafIdeologier
hideForholde sig til nonfiktion
hideTekst
hideAnalytisk
leafsagprosaanalyse
leafVurderende
leafProduktivt
hideBilled
hideAnalytisk
leafBilledanalyse af nonfiktion
leafVurderende
leafProduktivt
hideFilm
hideAnalytisk
leafFilmanalyse af nonfiktion
leafVurderende
leafProduktivt
hideSekventiel kunst
hideAnalytisk
leafAnalysemodel for nonfiktiv sekventiel kunst
leafVurderende
leafProduktivt
hideFaktion
hideAnalytisk
hideSærlige analyseelemneter for faktion
leafReklameanalyse
leafPropagandaanalyse
leafVurderende
leafProduktivt
hideUdtrykke sig i billeder, lyd og tekst i komplekse produktioner
leafBillederInternal Link
leafLydInternal Link
hideTekst
leafDrama
leafFilm
leafSekventiel kunst
leafHjemmesider
hideAnvende informationsteknologi og elektroniske mediers muligheder
leafBevidst
leafHensigtsmæssigt
hideAnvende informationsteknologi til:
leafSøgning
leafKommunikation
hideIndgå i et mangesproget samfund og tilegne sig andre sprog.
leafSvensk
leafNorsk