Film, Billeder og Powerpoints ogTavlebilleder

Dansk

Generelt: MPEG-4 filer kan downloades til Ipod og spilles på denne. Windows Media kan afspilles direkte på computeren i god kvalitet. Tomme dele af siden markerer planlagte film.

DANSK Emne   Delemne Titel   Tid/

slides

 

Ipod

MPEG-4

 

Windows 

media

 

Saprosaanalyse

Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Retvisende perspektiv Intro om retvisende perspektiv

5:07

MPEG-4

Windows media
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Kildekritik Kildekritik

2:35

MPEG-4

Windows media
Ipod/film Dansk-sagprosaanalyse Sandhed Sandhed

5:45

MPEG-4

Windows media
Ipod/film Dansk-sagprosaanalyse Analyseredskabet Meddelsessituationen      
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Analyseredskabet Roller      
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Analyseredskabet Overblik      
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Analyseredskabet Tomgang 8:24 MPEG-4 Windows media
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Analyseredskabet Holdning 10:33 MPEG-4 Windows media
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Argumenter Faderskabsargumenter  12:20   Windows media
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Argumenter Sagargumenter del 1 3:51   Windows media
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Argumenter Sagargumenter del 1b

Münchausen trilemmaet

    Windows media
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Argumenter Sagargumenter del 2 6:02   Windows media
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Argumenter Sagargumenter del 3     Windows media
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Argumenter Sagargumenter del 4      
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Argumenter Modtagerargumenter 4:18   Windows media
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Talehandlinger Talehandlinger

5:50

MPEG-4

Windows media
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Analyseredskabet Ideologi og Kritik      
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Analyseredskabet Perspektivering      
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Genre Reklamens særlige virkemidler      
Ipod/film Dansk -sagprosaanalyse Genre Avisens særlige virkemidler      

Skønlitterær analyse

Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur 

Analyse  Indledning      
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur 

Analyse  Komposition og person      
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur 

Analyse Tid, sted, samfund

Problemer og løsninger

     
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Analyse Motiver og tema 5:09   Windows media
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Sproglige virkemidler Skrivemåder og synsvinkler      
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Sproglige virkemidler Billedsprog: Sammenligning, lignelse og allegori 2:58 MPEG-4 Windows media
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Sproglige virkemidler Billedsprog: Symbol, Frase, besjæling og personifikation      
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Sproglige virkemidler Andre sproglige virkemidler:Gentagelse, overdrivelse, underdrivelse m.v      
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Fortolkning Den lille prins - fortolkningspunkter 7:43 MPEG-4 Windows media
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Genre Dramaets særlige virkemidler      
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Genre Digtets særlige virkemidler      
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Genre:

Folkevisen

Folkevisens verdensbillede 18:09 MPEG-4 Windows media
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Folkevisen Analyse af folkevisen 1 37:29 MPEG-4 Windows media
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Folkevisen Analyse af folkevisen 2 12:59 MPEG-4 Windows media
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Folkevisen Analyse af folkevisen 3 25:26   Windows media
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Genre Triviallitteraturens særlige virkemidler      
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Genre Eventyrets særlige virkemidler      
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Afslutning Kritik og perspektivering      
Ipod/film Dansk analyse -

Skønlitteratur

Kritik Litteraturkritikkens metoder      

Billedanalyse

     

Tegneserieanalyse

     

Filmanalyse