Billedanalyse af Finn Dalum-Larsen  

Man kan tage udgangspunkt i nogle hjemmesider foreslået af EMU:

http://www.emu.dk/elever7-10/fag/dan/emner/billedanalyse/index.html

Nordjyllands kunstmuseum har denne fremragende side, der går igennem alle grundbegreber.

http://nordjyllandskunstmuseum.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=56

Billedanalysen ses på nærmere her:

http://www.billedguiden.dk/

Farveanalysen studeres her:

http://www.idamarie.dk/idamarie/Farvelaere/kompendium.htm

Alt dette og mere kan opsummeres. I ethvert billede kan man se på:

Indledende perspektivering:

Hvem har lavet billedet?
Hvornår er det lavet?
Hvilken sammenhæng er billedet oprindeligt indgået i?
Har billedet en titel eller tekst?

Billedbeskrivelse

Hvad kan du se på billedet?
Nævn de personer og ting, du kan se.
Hvordan er personernes kropssprog?
Hvordan er tingene fremstillet? Fx naturligt eller forvredne?
Hvad fortæller hver enkelt persons kropssprog?
Kommer vi til at holde med nogle af personerne?

Formen, det tekniske arbejde med billedet:

Kompositionens helhed - den geografiske kode i billedet. Flade/symmetri.
Hvad ligger der i forgrund, mellemgrund og baggrund?
Hvordan bruges det gyldne snit (2/5 ind fra hver side)?
 
Kompositionens hovedidé:
naturalisme - billedgengivelse af verdens elementer.
ekspressionisme -budskaber fra jeget
 idealisme – den ideelle struktur
dekorativisme  – at glæde øjet.
Linjeføringen – de geometriske kode i billedet.
 
Farverne – den kromatiske kode, harmoni eller disharmoni, kontrast, skarpe, rene, støvede, mørke, blandede?
 
Lys og skygge: valør. Hvor er lyset? Hvor er mørket. Hvad med hele billedet – står det mest i det Mørke eller lyse?
 
Penselstrøgene – fx punktet, prikker, grove kraftfulde strøg, eller fine usynlige strøg. Den samlede tekstur (som vi også kender fra film).
 
Perspektivet - om der er et sådant, eller det blot er en flade, om den er ok rent teknisk, hvordan er der arbejdet med dette element? Er det frø-, normal- eller fugleperspektiv?
 
Skyggerne – om de ligger rigtigt i forhold til solen og hvordan de virker på en.
 
Rytme (gentagelser i tegn, bølger, farver, streger og disses virkning)

 

Indholdet, billedets emne (motiver/tema) og variation i dette udtryk

Hvad forestiller billedet og hvilken variation af dette emne er billedet et udtryk for.
Hvad er forbindelsen mellem billedets titel, form og indhold?
Stemningen – Hvordan er stemningen i billedet?
Er der symboler i billedet – hvordan kan de tolkes?

Billedets genre

 

todimensionelt (ægyptisk/græsk)

 

perspektivbillede

realistisk

Romantismen

impressionistisk (lys og indtryk af motivet),

symbolisme

Naturalismen

ekspressionistisk (lys, egne sjælelige tilstande)

 

fauvismen (regnbuens rene farver),

kubisme (motiver bliver geometriske figurer fx Picasso

naivisme (barnligt – enkelt udtryk)

futurisme (fart og teknik)

surrealisme (drømmeagtigt, symbolmættet)

socialrealistisk (skildre sociale misforhold/forhold i samfundet)

Abstrakt

 

Man kan altså undersøge om billedet hører hjemme i en genre og i en tid. Nogle billeder udnytter flere perioders metoder eklektivt (dvs. de blander fx Frello, der blander det sociale/politiske med det symbolske (surrealistiske) og realismen.

Fortolkning af billedet

Hvad mon kunstneren vil sige med dette billede? Hvilke indtryk skaber det i mig

Umiddelbare fortolkning
Moralske fortolkning
Allegoriske fortolkning – fortolkning af symbolik
Anagogiske fortolkning

Afsluttende perspektivering

Billedet sammenlignes med andre billeder, evt. variation af samme tema, dermed ses det pågældende billedet mere klart. Der kan perspektiveres til tidsånden indenfor den periode billedet er en repræsentant for. Vil jeg have det hængende på væggen? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Perspektivering til kunstens betydning i samfundet og herunder billedets værdibestemmelse i indtryk og penge. Fortæl fx om markedsfunktionerne fx: kan en Van Gogh koste 200 millioner kr.

 

Referencer

Falk - Rønne, Eyvind: At se på kunst. 1965, København, Nyt Nordisk Forlag.

Schwalbe, Ole: Se på kunst. 2. oplag 1972, København, Borgens forlag