20-02-2009 10:49

Hvilke handlinger giver teksten anledning til?

De eksistentialistiske spørgsmål

af Finn Dalum-Larsen

 

Man klargøre det personlige udbytte af teksten, billedet, filmen eller hjemmesiden.Der anføres generelle betragtninger om værket som helhed. Derved indses værkets eventuelle kulturreformerende nytteværdi.Det er her jeget, der har lavet analysen, nu kan opgrades til en ny bevidsthed. Et jeg, der har taget stilling til dette værk og som enten har afvist eller modtaget ny information. Jeget er der stadig men i en ny konstruktion - i en fornyet udgave.

 

Fiktion : Tekst, billede, film og hjemmeside

Har jeg lært noget nyt om mig selv?

Har jeg indset noget om samfundet?

Giver insigten anledning til at deltage i debatten, melde mig ind i et politisk parti eller andet samfundsrelevant?

Har arbejdet  med værket flyttet noget i mig selv?

Hvad kommer dette værk min eksistens ved?

Hvordan kan dette værk bidrage til min personlige udvikling?

 

Nonfiktion: Tekst, billed, film og hjemmeside

Eksistentialistisk kritik

Var værket spændende at analysere? 

Indeholdt værket ud fra ens mening væsentlige problemstillinger? 

Hvad lærtes af værket? 

Hvad lærtes via analysen af nyt? 

Hvilken udvikling gav værket anledning til - generelt fx for samfundet? 

Hvilken ændring i ens liv eller ens livsopfattelse og/eller forståelse  giver dette værk anledning til?