Prøve i Bomuldens Dronning 14/9-99

Hjælpemidler: Bogen + Tekstforståelse

Faktaspørgsmål (giver hver 1 point)
1. Hvad fejler faderen?
2. I hvilket kontinent foregår handlingen?
3. Hvorfor hedder bogen Bomuldens Dronning?
4. Hvad skal Mewa gøre?
5. Lykkes hans mission?
6. Hvorfor dør Lange?

Analysespørgsmål (kan give op til 3 points hver)
1. Hvilken slags litteratur er det og hvorfor er det det?
2. Hvilken kompositions har forfatteren brugt?
3. Gør rede for tid, sted, miljø og samfund.
4. Gøre rede for de væsentlige personer i bogen, brug de lærte begreber.
5. Gør rede for problemer og vurder deres løsninger.
6. Gør rede for bogens motiver og bestem temaet.

Karakterskala:
24 =13
22-23 = 11
20-21 = 10
18-19 = 9
14-17 = 8
10 -13 = 7
7-9 = 6
4-6 = 5
1-3 = 03
0 = 00

Såfremt prøven giver mindre en 6, skal der tages ny prøve inden man kan fortsætte til ny bog.