Slutprøve i Bomuldens Dronning 5/10-99

Hjælpemidler:  Tekstforståelse

Faktaspørgsmål (giver hver 1 point)
1. Hvordan er der hos Rose?

2. Hvad sker der med lykkemønten?

3. Hvorfor hedder bogen Bomuldens Dronning?

4. Hvor tager Mewa hen til sidst?

5. Hvad sker der med Regina?

6. Hvorfor dør Mewas mor?

Analysespørgsmål (kan give op til 3 points hver)
1. Hvilken slags litteratur er det og hvorfor er det det?

2. Hvilken komposition har forfatteren brugt?

3. Gør rede for tid, sted, miljø og samfund.

4. Gøre rede for de væsentlige personer i bogen, brug de lærte begreber.

5. Gør rede for problemer og vurder deres løsninger.

6. Gør rede for bogens motiver og bestem temaet.

Karakterskala:
24 =13
22-23 = 11
20-21 = 10
18-19 = 9
14-17 = 8
10 -13 = 7
7-9 = 6
4-6 = 5
1-3 = 03
0 = 00

Såfremt prøven giver mindre en 6, er bogen ikk bestået. Alligevel skal man videre til en ny bog.