19-02-2009 10:24

Lavet af Finn Dalum Larsen Copyright 1999

Spørgsmål til  Lennart døde ung

siderne 1 - 32

Det er vigtigt, at du har læst de første 32 sider grundigt hjemme, så du kan løse opgaverne.

1. Hvad skal bogen vise? p 5

2. Redegør for digtet p. 6. Hvad betyder det?

3. Hvordan er det at komme hjem fra sygehuset?

4. Hvad ville moren bebrejde Gud?

5. Hvad indser moren om døden og livet?

6. Hvorfor står begravelsen først?

7. Hvilke forudanelser har moren?

8. Hvordan er morens og Lennarts forhold til Gud?

9. Hvad skrives der om taknemmelighed?

10. Hvordan får moren styrke?

11. Hvor alvorlig er sygdommen?

12. Hvordan er det at være syg i julen og nytårsaften?

13. Hvordan virker filmen Aristokat på moren?

14. Hvorfor køber moren blade m.v. ?

15. Hvad havde Lennart drømt om?

16. Hvad betyder det p. 12 "Som Jakob havde Lennart kæmpet mod det onde"

17. Hvad var det første Lennart fik at vide om sin sygdom?

18. Hvilken afdeling på hospitalet gik de til? - Hvad hedder den? - Hvad betyder
  ordet?

19. Hvilket fremmedord brugte de om det, der var galt?

20. Hvad er narkose? Kan det være farligt ?

21. Hvor går moren hen? Hvorfor?

22. Hvilken forskel er der på morens bønner fra før og til nu?

23. Hvilken bog henviser hun til?

24. Ekstraopgave: Læs bogen hun henviser til og giv din vurdering af den og send til FDL.

25. Blev Lennarts søskende underrettet om sygdommen?

26. Kan uvidenhed om ens sygdom være en styrke?

27. Hvad fik Lennart fjernet p. 20 ?

28. Hvad er strålebehandling? Beskrivelse på mindst 100 ord til FDL.

29. Hvilke bevirkninger giver strålebehandlingen?

30. Hvilken betydning har lymfekirtelerne for kroppen?

31. Hvilken drøm har moderen og hvordan udlægger hun den?

31. Hvad laver Lennart juleaften?

32. Hvad havnede øverst oppe i et skab? Hvorfor?

33. Hvad skete der med Lennarts planlagte skitur til Østrig med 3 venner?

34. Hvad er en koboltstråle? (spørg evt. fysiklæreren)

35. Hvad ser moren på hospitalet, som hun ikke ønsker for Lennart?

36. Forklar følgende ord:
       mekanismer:
       bønlige:

 Lennart døde ung til side 33 - 56

1. Hvad forstås der ved at håbe? s 33

2. Hvordan reagerer moren på Lennarts sygdom?

3. Hvordan reagerer faren på Lennarts sygdom?

4. Hvordan gennemgår moren en udvikling i sit syn på tilværelsen? s. 36

5. Hvilket syn har du på svaret moren giver s 37 linje 22 ?

6. Hvordan gik L.s tur til Østrig? s. 39

7. Hvad lukker morens hud for? s. 42

8. Hvilken rolle spiller tårer? Sammenlign med

  Den lille Prins: "Tårernes land er et gådefuldt rige."

9. Hvad er en kvaksalver ? s. 47

10. Hvornår er man ifølge forfatteren modtagelig for disse?

11. Hvem forelsker L. sig i?

12. Mener moren, at viljestyrke kan overvinde sygdommen? s. 49

13. Virkede pillerne? s 56

14. Hvad var ifølge moren det vigtigste for Lennart p. 38.

15. Er du enig med moren? Hvorfor?

16. Hvad havde Lennart klaret p. 39?

17. "Altid en eller anden dato, man ser hen til med bæven." Hvordan skal ovenstående citat forstås og forklares? Hvor står det?

18. "Som man gradvist slækker på en line." Hvor står det? Forklar dets betydning!

19. Hvad brugte man sennepsgas til før og nu. Undersøg hvad sennepsgas består af.

20. Hvem blev kåret på "Amiralen"?

21. Hvilke ord havde moren nu fattet p. 45?

22. Hvilken betydning havde samtalen med lægen?

23. Var Dr. Kuhl kvalsalver?

24. Hvad gik Kuhl geniale kur ud på?

25. Hvad var måske mere gavnlig for Lennart end kuren ?

26. Hvad er bedst viden eller fortielse? Hvad ville du have gjort?

27. Hvorfor blev moren fortvivlet og skrev til en masse forskere? p. 49

28. Hvad er terapi?

29. Hvad laver en antroposofisk klinik?

30. Kunne Lennart blive behandlet på klinik p. 50?

31. Hvordan tager Camilla informationer om sygdommen?

32. Hvad tager moren mange billeder af? Hvorfor?

33. Hvad røber dr. R. ?

34. Hvad planlagde Lennert og Tetz?

35. Hvordan klarede Lennart sommerferien?

36. Hvad viste undersøgelser efter ferien?

37. Hvad er thoraxafdelingen?

38. Hvilken udsigt giver lægerne for sygdommen p. 56
 

 

 

Lennart døde ung siderne 57 - 86

1.a. Hvad foregav moren ikke at vide?

1.b.  Hvilken mærkelig oplevelse har moren? s. 58

2. Hvordan virker den nye medicin?

3. Hvorfor forstiller moren sig, når Lennart er i nærheden? s. 62

4. Hvordan ser moren på det at elske ( s 62) ? Er du enig?

5. Hvordan går det med Lennarts hår?

6. Hvordan klarer Lennart hårproblematikken? Hvordan tror du, at du selv ville klare det?

7. Hvilket nyt hjælpemiddel får Lennart og hvordan forholder han sig til det?

8. Hvordan følte moren udviklingen gik? s 71

9. Hvornår var det et-årsdagen for L.s sygdom?

10. Hvilke to sider har Lennart?

11. Har du også selv flere sider? Beskriv disse sider?

12. Hvad får Lennart i julegave? s 79

13. Hvordan klarer de at overleve dag for dag ? s 83

14. Hvad er en livseleksir?

15. Hvad var Lennarts beskrivelse af livseleksir?

16. Hvordan havde den lange smertefulde behandling virket? s 86

17. Hvordan ville P. takle sygdommen? Passer moren og P. sammen? p 68

18. Hvad viser en lille lap papir med engelsk tekst? p. 70

19. Hvad laver man i den radiologiske afdeling?

20. Hvilke svingninger i humør har Lennart? Hvorfor? p. 73

22. Kan morens taktik om ikke at tale alvorligt med Lennart om sygdommen give
en dårlig virkning på Lennart?

23. Forklar hvad sætningen "de siger jo aldrig i forvejen hvilke planer de har, de djævle" betyder!

24. Hvilket nyt vidundermiddel har moren læst om? p. 75

25. Hvad var blevet skadet af medicinen? Hvad er det for noget? p. 76

26. Hvad fandt de ud of om "efterårets djævelske behandling"?

27. Hvad måtte Lennart opgive at deltage i?

28. Forklar: "Jeg syntes, han var et patetisk syn"! Hvor står det?

29. Hvordan går det i skolen ? p. 78

30. Hvilke bivirkninger har medicinen på hjernen? p. 78

31. Ekstraopgave: Læs den bog Lennart får i julegave i efteråsferien. Du kan bestille en prøve i den,
når opgaven er fuldført.

32. Hvilket stigende behov føler Lennart p. 79?

33. Hvilke år foregår handlingen i?

34. Hvor store er tumorerne i lungerne nu blevet? p. 81

35. Hvad nyder moren at gøre for lennart? p. 81

36.  Hvad betyder ordene: "legitim anledning til at røre ved ham"?

37. Hvilke følelser han Lennart overfor sin paryk?

38. Hvor lang tid endnu mener Lennart, at han skal være syg? p. 84

39. Hvordan skal hans udtalelse om tiden forstås?

40. Hvor mager er Lennart?

41. Hvad planlægger han nu?

 

Lennart døde ung side 87 - ud

1. Hvordan tolker moren sin drøm? s. 87

2. Foklar hvad "jeg bliver nok aldrig tyk mere" betyder i denne sammenhæng?

3. Hvad er cortison? Hvilke forandringer giver denne medicin?

4. Hvad betyder det "at ekvipere sig til rejsen"?

5. Kommer Lennart til Italien p 90?

6. Hvad betyder alt for Lennart?

7. Hvad plager Lennart meget? p. 92

8. Hvilken leg leger Lennart ifølge moren?

9. Hvad sker fredag den 9. marts?

10. Hvad fik moren en anelse om p. 96. Hvem var ikke enig?

11. Er du enig i "at han måtte ikke forskrækkes nu"? Hvor står det?

12. Hvad nåede Lennart lige? p. 99

13. Hvornår er L. rykket tilbage til barndommen rent psykisk? Hvor står det?

14. Hvor slem er sygdommen? p. 103

15. Hvilke fantasier giver Tolkiens bog: Eventyret om Ringen? p. 103

16. Hvordan ser Lennart nu på sit forhold til at tro på Gud?

17. Hvilken glæde var større end sorgen over at skulle miste ham?

18. Hvad er den største oplevelse?

17. Hvordan skal digtet s. 106 forstås?

20. Oversæt digtet side 106 til dansk. Hvad betyder det?

21. Hvad er værre en døden? Hvem sagde dette?

22. Hvad betyder: "Man ved intet før man selv er der."? p 111

23. Hvad var ifølge Ludvig Jöhnsson svaret fra Gud på morens bøn "lad det ikke være noget farligt"!
 

Helhedsopgaver


1. Lav en kompositionsanalyse af bogen.

2. Lav en kronologisk oversigt over sygdommens forløb og tag stilling til, hvordan det er at undergå en sådan forandring.

3. Hvilke psykologiske forandringer gennemgår den enkelte i familien. Se på hvordan den enkelte udvikler sig i forhold til det at bære sygdom i familien.
     Har du gennemgået en koncentreret udvikling på et tidspunkt i dit liv, som kan sammenlignes med det denne familie bliver stillet overfor?
 Beskriv de enkelte personer - lav en karakteristik og vurder deres betydning for bogen.
Opdel personer efter kendte begreber.

4. Hvilken type litteratur er dette?

5. Hvad skal vi forholde os kritisk overfor?

6. Hvilke væsentlige motiver findes der i denne tekst?

7. Hvad tror du, er forfatterens hovedbudskab/tema?

8. Svær: Lav ideologiidentifikation, teknisk kritik og  ideologikritik af bogen

9. Svær: Hvilke eksistentielle spørgsmål har denne lille tekst
givet dig anledning til at stille?