HOME, skoleting

 

Indhold

 
 

 Indføring i engelsk

grammatik for begyndere

 for folkeskolen

 
 

 1. udg. ©1999.

  Finn Dalum Larsen


Inholdsfortegnelse

Forord
1) Hvad er grammatik?
2) Navneord (substantiver, nouns eng.)
      Flertalsformer for navneord
         Regelmæssig
         Uregmæssig
         Utællelige navneord
      Ejefald
3) Udsagnsord (verber, verbs eng.)
      Nutid og datid
      Hjælpeverber
         to be
         to have
         to do
      Førnutid og førdatid
      Mådesudsagnsord
      Omskrivning med to-do
      Fremtid
4) Kongruens (grundled og udsagnsled)
      Omvendt ordstilling
5) Tillægsord (Adjektiver, adjectives eng.)
6) Biord (Adverbier, adverbs)
7) Stedord (Pronominer, pronouns eng.)
      Personlige stedord
      Spørgende stedord
      Påpegende stedord
      Henførende stedord (relative pronouns eng.)
      Some/any

14)Stort begyndelsesbogstav
     Stavning
      Sammentrækninger
15) Uregelmæssige verber
16) Referenceliste

Forord
Jeg lavede førsteudgave af et mere udvidet hæfte sammen med min 10. klasse i engelsk i 1993. Siden er der kommet nyt til med hver udgave. Rønnevansgsskolen, 1999, Tåstrup.
 

 Hvad er grammatik?

Indhold

Grammatik er læren om et sprogs opbygning, dets ordklasser, bøjninger i antal og tider, samt måden de forskellige ordklasser arbejder sammen på, herunder deres indbyrdes placering i sætninger.

Ordklasser

Navneord - ord der giver navn til  ting, planter, dyr og personer har fået. De forskellige sprog har givet de forskellige ting forskellige navne: hest, horse (eng), Pferd (ty). Der skelnes mellem egennavne - fx Finn, og fællesnavne fx mand. Disse bøjes i antal.

Mit navn er mand, jeg hedder også Peter. Mit navn er dør. Mit navn er hest.

Udsagnsord - ord der bruges for det navneordet gør: hopper, danser, snakker. Disse bøjes i tider og former. Udsagnsord burde altså hedde gøreord.

Mit navn er pige og jeg gør noget, jeg går. Mit navn er fugl og jeg gør også noget, jeg flyver.

Tillægsord - ord, der beskriver navneordene fx en brun dør. De bøjes i grader fx høj-højere-højest.

Mit navn er pige - jeg er smuk. Jeg synes, at ordet smuk fortæller noget vigtigt ekstra om mig, der er jo så mange piger. Mit navn er dreng - jeg er stærk. Det lille ord stærk er vigtigt for mig som dreng, for mig som dreng er det vigtigt at være stærk.

Biord - ord der knytter sig til udsagnsord, tillægsord og andre biord fx hun gik hurtigt .

Hun så sødt på mig - selvom ordet kaldes et biord, synes jeg, at det er vigtigt, at  hun så sødt på mig og ikke vredt. Biord kan altså være meget vigtige.

Stedord -ord der står i stedet for navneord fx Søren ler - han ler. Det gør det sjovere, at sige noget i stedet for, så bliver det ikke kedeligt.

Forholdsord - nogle småord, der knytter sig til navneord, de kaldes også præpositioner, præ-foran, position-placering, de er altså placeret foran navneordet fx han gik hen til bordet.
Han gik hen bordet-lyder jo dumt. Det lille til er altså vigtigt.

Bindeord - ord der binder ord og sætninger sammen fx drengen og pigen.

Fri øvelse:
Lav dit eget sprog. Giv navne til 10 ord fra hver klasse. Lav regler for sproget og prøv at bruge det.


Navneordene

 Flertalsbøjning for navneord

Indhold

  1. Normalt tilføjes -s til entalsform : leg - legs.

  2. Efter hvislelyd (s, x, z, sh, ch) tilføjes -es: glass - glasses , wish - wishes.

  3. Efter -o tilføjes normalt også -es: hero - heroes , tomato - tomatoes.
     Men ikke forkortede ord som: photo, disco etc. fx.: radio - radios.

  4. -Y efter konsonant ændres til -ie+s: baby - babies , men ikke efter vokal: boy - boys.
       Bemærk: the 1950s, the '70s.

Øvelse med regelmæssig flertal
Vil du have et kyllingeben? Min ko har 4 ben. Kan du købe 4 glas for mig? Vores hus er rødt, de andre huse er blå. Jeg så en helt på en hvid hest, jeg elsker ham. Der er kun en tomat tilbage, gider du købe 10 tomater? Min radio er gået i stykker jeg ønsker mig to radioer til min fødselsdag. Moren var så glad for sin lille baby, at hun gerne ville have to babyer. Hvofor elsker drenge at spille fodbold? 70´erne var ikke lette på grund af oliemangel.
 (Calisopgaver findes)


 Uregelmæssigt flertal

Indhold

  1. -f(e) ændres i følgende ord til - ve + s:
     Calf - calves, half - halves, knife - knives, leaf - leaves , life - lives , loaf - loaves.
     self - selves, shelf - shelves, thief - thieves, wife - wives , wolf - wolves.

  2. Følgende ord danner flertal ved at ændre vokalen:
     Man - men, woman - women, foot - feet, goose - geese, tooth - teeth,
 mouse - mice, louce - lice.

  3. Pas på: child - children , ox - oxen.

 OBS! Hundred, thousand, million  mister flertals -s , når det står nærmere angivelsen foran.

Øvelse 1 med uregelmæssig flertal
Min kalv er så sød. De andre kalve  kan jeg også lide.
Jeg har ti knive i køkkenet. Mine hylder er røde. Hustruerne kunne ikke lide, at der mænd drak øl. Ulvene angreb, når de var sultne. Mændene gik i skoven. Kvinderne drak kakao med børnene. Linjen var 1 fod lang. Børnenes små fødder var søde. Tænderne blev ikke børstet hver dag og musene spite alt sukkeret. Hunden havde fået lus. Mine okser er stærke. 2 millioner mennesker blev dræbt i krigen. (Calisopgaver findes).
 

  1. Nogle ord ændres ikke fra ental til flertal:
 Sheep, deer, means, aircraft (luftfartøj), steelworks, gasworks, fish, cod, plaice,
 trout + andre fiskenavne.

  2. Følgende låneord har beholdt deres fremmedartede flertalsdannelse:
 Crisis - crises , basis - bases , analysis - analyses, parenthesis - parentheses,
 hypothesis - hypotheses, medium - media.

 BEMÆRK OGSÅ:
 Series - series , species - species.

Øvelse 2 med uregelmæssigt  flertal
Der er mange fisk og dådyr i Skåne Stålfabrikken måtte lukke og gasfabrikken åbnede igen. Jeg fik mange råd af min lærer. Kriserne i landet skadede folket. Husk at sætte ordene i paranteser. Man kalder fjernsyn og tv for medier.
 

Utællelige navneord

Engelsk
Dansk
advice
råd
furniture
møbler
information
oplysning(er)
interest
rente(r)
luck
held
money
penge
news
nyhed(er)

 Da disse ord ikke kan tælles kan du jo IKKE sætte dem flertal.
 IKKE bruge a(n) , one , two osv..
 IKKE bruge andre ord der forudsætter, at ordet kan tælles f.x.: many, few,
 these, those, they.
     Du må til gengæld gerne bruge: The, this, that, it, any, some, much, more, little.
     HUSK: Udsagnsordet skal altid stå i ental efter disse 7 ord.

Øvelse med utællelige navneord
Jeg fik mange råd af hende. Min mor forærede os en hel del møbler. Et møbel, jeg kan lide, er vores sofa.  Kan du ikke give mig oplysninger om hendes kæreste? Jeg fik mange penge i lotto.
Der er alt for mange dårlige nyheder i fjernsynet. Min møbler er lidt gamle. Spionen kom med flere informationer. Jeg har mange interesser. Jeg ønsker mig mange penge i fødselsdagsgave. Nyheden var meget sørgelig. Landet gjorde mange fremskridt.


  Ejefald

Indhold

Ejefald er en måde at utrykke et "Ejendomsforhold" på.
 Fx.: Drengens mor. Bilens rat. Skibets farve. Flyets vinger.

FORMER:
's-form ved personer og personnavne, der IKKE ender på s.
 Ved entalsord tilføjes der som regel apostrof + s ('s).
 Fx.: The woman's umbrella.
  The boy's hair.
  The soldier's blue uniform.

Ved personer, der ender på -s tilføjes der kun ´ (appostrof). Det er som regel flertalsord:
 The parents' meeting.
 The soldiers' uniforms were red.

Der bruges  Of-form, når det ikke er personer.
 Fx.: The first floor of the house.
  The red sail of the boat.
  The tyres of the car.

Øvelse med ejefald
Kvindens hår var meget smukt. Hendes dreng var 2 år gammel. Hestens hale var sort. Kattens mad var blevet dårlig. Fodboldbanens mål var blevet ødelagt. Mandens næse var rød.
Bilens  farve  var  blå.  Peters bold var gul.  Hundens tænder er gule.


  Udsagnsord 
Indhold

Hovedregel for reglmæssig nutid: tilføj -s til 3. person, ental. Regelmæssig datid: tilføj -ed.
 

Hjælpeverber

To be
Nutid Datid          Bøjning af to be, at være
I am  was 1. person, ental - den der taler
you are were 2. person, ental.- den der tales til
he
she
it
is was 3. person, ental - den der tales om
we are were 1. person, flertal - de der taler
you are were 2. person, flertal - de der tales til
they are were 3. person, flertal - de der tales om

Øvelse med to be
Jeg er en dreng. Du er en pige. Han er fra Danmark. Vi er gode venner. I er danske. De drenge er meget stærke. Du var bange for det andet hold. Han var den bedste spiller. Vi var de smukkeste piger til festen. I var ikke søde den dag. De drenge var ikke på holdet.
Svær: Jeg var til fodboldskamp. (Calisopgaver findes)

To do

Nutid Datid          Bøjning af to do, at gøre
I do  did 1. person, ental - den der taler
you do did 2. person, ental.- den der tales til
he
she
it
does did 3. person, ental - den der tales om
we do did 1. person, flertal - de der taler
you do did 2. person, flertal - de der tales til
they do did 3. person, flertal - de der tales om

Øvelse med to do
Hvad gør du? Hvad gjorde du? Hvad gør jeg? Hvad gjorde jeg? Hvad gør min mor? Hvad gjorde min far? Hvad gør vi? Hvad gjorde vi igår? Hvad gør I ved drengen? Hvad gjorde I ved (to) fuglen? Hvad gør de nu? Hvad gjorde de igår? (Calisopgaver findes)

To have
 

Nutid Datid          Bøjning af to have, at have
I have  had 1. person, ental - den der taler
you have had 2. person, ental.- den der tales til
he
she
it
has had 3. person, ental - den der tales om
we have had 1. person, flertal - de der taler
you have had 2. person, flertal - de der tales til
they have had 3. person, flertal - de der tales om

Øvelse med to have:
Jeg har en hund. Du har en kat.  Katten har en lang hale. Vi har mange penge. De har ikke læst lektier. I har mange penge i banken.
Svær: I har travlt.
Lav dem alle om til datid. (Calisopgaver findes)


Førnutid og førdatid

Indhold

Du skal altid bruge: Have/Has/Had + kort tillægsform.
 Fx.: Far har købt en ny bil:
 Daddy HAS bought a new car = intet problem.
 Far ER rejst til Australien = Pas på!
 Daddy HAS gone to Australia = Pas på!

Øvelse med førnutid og førdatid
Mor har købt en dukke.  Men søster er gået hjem. Peter havde kastet spyddet langt.  Jeg er tit kommet for sent. Regnen er begyndt at falde.  Jeg er vågnet, lad mig være i fred.  Da jeg endeligt var vågnet,  gik jeg i skole. Huset var bygget i 1967, men er brændt ned nu.  Jeg har boet her længe.  Han er faldet ned ad trappen.  Min bedstemor er fløjet til Australien.  De har fodret deres grise.  Han er flygtet fra politiet. (Calisopgaver findes).
 

Mådesudsagnsord

Indhold
Can, may, must, ought, shall, will
Disse verber kaldes også modalverber.

De er helt uregelmæssige:
 A) De får ikke -s i 3.person, ental, nutid: He may come.
 B) De omskrives aldrig med to do, "Can I help you?"
 C) De er ufuldstændige. De findes kun i nutid og datid. Er der brug for
  andre former/tider, må man finde erstatningsudtryk:

Navnemåde  nutid datid kort tillægsform
to be able to  can could (has/had) been able to
to have to  shall should (has/had) (nødvendighed)

Betydning af can/may/must:
  A) can: He can run faster than I can = evne.
  B) may: He may come tonight = mulighed.
   May I come and... = tilladelse.
  C) must: He must practice a lot to win = nødvendighed
    You really must do it = ordre.

Øvelse med mådesudsagnsord
Han kan ikke se. Kan han komme og besøge mig? Må jeg gå i biografen? Du skal være stille! Jeg er ikke i stand til at klare opgaven. Du burde tie stille!  Du er nødt til at holde lovene!
 Jeg skal ikke forstyrre dig mere. Du skal i biografen i morgen.
Svær: Skulle du ikke læse videre på universitetet . Jeg skal til samtale på onsdag.
(Calisopgaver findes).


 Omskrivning med to do

Indhold

Do-omskrivning i not-sætninger:

1) +do-omskrivning i Not-sætninger:
 Nutid: He does not know it.
 Datid: He did not know it.
2) -do-omskrivning ved hjælpeverberne to be + to have + modalverber:
 She cannot help him.
 She would not listen.
HUSK: Kun "DO" sættes i nutid/datid. Hovedverbet sættes i navneform (infinitiv).
 Fx.:  He likes pizza - he does not like pizza.
 

Do-omskrivning i spørgende sætninger:

1) +Do-omskrivning i spørgende sætninger:
 Nutid: Does he know it?
 Datid: Did he know it?
2) -Do-omskrivning ved hjælpeverberne to be + to have + modalverber:
 Must you watch TV all day?
 Ought she to go home alone?
3) -Do-omskrivning når grundleddet (subjekt) er et spørgende ord:
   (who, what, how, much, how many)

HUSK: Kun "DO" sættes i nutid/datid. Hovedverbet sættes i navneform (infinitiv):
      He knows the truth - Does he know the truth?

Øvelse med omskrivning med to do
Jeg kan ikke lide ost. Han har ikke besøgt sin mor. Kan hun ikke lide ham? Jeg elsker ikke Peter! Ved du ikke, at jeg ikke elsker dig mere? Kan du ikke lade være med at klø dig? Kan du lide musik? Kan han ikke cykle hurtigere end Søren?


 Fremtid

 
Indhold
1) On the point of: Bruges umiddelbart før noget sker.
2) To be about to: Dette bruges ved meget nær fremtid eller ved noget
     umiddelbart  forestående, fx.: He was about to board the ship when
     we saw the police.
3) To be going to: Dette bruges ved nær fremtid ved en hensigt eller ved
     en uundgåelighed.
     Fx.: This is going to close down if we don't do something
4) To be to: Det bruges, hvis det er efter aftale, plan eller skæbnebestemt.
      Fx.: I am to meet the manager at 5 o'clock.
5) To be + ing-form: Dette bruges kun ved bevægelsesverber og
     "konsumeringsverber"  (spise, drikke,æde).
     Fx.: What are we eating for dinner tonight?.
6a) Shall (1 person), will (2/3 person): Dette skal bruges når ingen af de
      andre former  kan bruges.
      Fx.: Will you be there tonight? I shall need some help.
6b)"Farvet fremtid". Will i 1 person, Shall i 2/3 person: Dette skal kun
      bruges ved stærk vilje, løfte eller trussel. Fx.: I will certainly be there.


Dansk nutid - engelsk fremtid
På dansk er formen nutid, men indholdet er fremtid fx.: Jeg kommer i morgen.
På engelsk skal du vise, at denne sætning er fremtid, ved at bruge: I shall.

I tids- og betingelsesbisætninger bruges ikke fremtid på engelsk, når du bruger orderne: When, if, as soon as, until, fx.: I shall give him the book when he comes.

Når du bruger tidsplan eller køreplan bruges også nutid.
Fx.: The bus leaves in ten minutes.
Fx.: School starts in August.

Øvelse med fremtid
Supermarkedet lukker på mandag. Han ville slå hende, men fortrød. Hun skulle lige til at springe ud fra broen, da politiet kom og reddede hende. Toget afgår i morgen 10. Jeg skal møde min veninde kl 21.00 i dag. Hvad skal vi have at spise i aften? Kommer du til koncerten? Jeg behøver hjælp med opgaven i morgen. Skolen bliver lukket, hvis vi ikke kommer til tiden. Jeg vil komme til festen, uanset hvad der sker. Han havde en hammer i hånden og skulle til at slå sømmet i.
(Calisopgaver findes)


 Passiv
Indhold

En sætning kan skrives aktivt:
Peter kaster bolden. Vægten ligger på det, Peter gør.
     Hvorimod sætningen,   bolden kastes af Peter, kaldes en  passiv sætningsform, fordi fokus nu ikke er på Peters aktive indsats.
     Peter var grundled i første sætning, men er nu røget ned i et forholdsordsled. Forholdsord-sleddet dannes ofte ikke på engelsk.
     Fx Peter throws the ball. The ball is thrown by Peter.
     Man danner altså passiv på engelsk ved at bruge en form af to be + førdatid..

Øvelse med passiv
Ulla skrev på papiret. Der skrives på papiret af Ulla. Søren henter spanden. Spanden blev hentes af Søren. Drengen skyder fuglen. Fuglen blev skudt af drengen


 Kongruens

 (Sammenhængen mellem udsagnsled og grundled)


Et grundled kan stå i 1. person, 2. person og 3. person. Når grundledet er 3. person, ental, skal der -s på udsagnsordet i nutid! Hvis udsagnsordet ender på -o eller hvislelyd tilføjes -es.

     ENTAL  FLERTAL
1. person   I   We
2. person   You   You
3. person   he, she, it  they, the boys
     the boy, John  two girls
     the dog, the hat  the dogs, the hats
     somebody  people

Udsagnsord tilføjer -(e)s i ental. (3. person nutid)
Navneord tilføjer -(e)s i flertal. (three boys)

Følgende ord opfattes ALTID som ental , verbet skal stå i 3. person ental,
anybody everybody nobody  somebody
anyone  everyone no one  someone
anything everything nothing  something

 Fx.: Everybody has forgotten their books.
   There is somebody to see you.

People, police er flertal.

Money, information, furniture, advice, news er ental.

Who, which, that er ental eller flertal. Det afhænger af det ord, de fører hen til.
 Fx.: Boys who steal GO to prison.
   The boy who HAS taken my bike is a thief.

Følgende ord er ental eller flertal. Det afhænger af det ord, der følger efter "of".
 Lots of rivers are polluted. A lot of water was polluted. Some (of the cars) were stolen.
 Some (of it) was true.

Kollektiver er ord, som kan opfattes enten som ental eller flertal alt efter, om der tænkes på helheden eller på de enkelte medlemmer af gruppen:
 Fx.: His family comes from Scotland.
   His family are all clergymen.

Andre kollektiver er: government, crew, team, flock, herd, army.


Omvendt ordstilling

Indhold
Dansk har både ligefrem og omvendt ordstilling.
     Jeg gik en tur i går.
     I går gik jeg en tur.

Engelsk har for det meste ligefrem ordstilling, men i spørgende sætninger har engelsk dog også omvendt ordstilling:
     Is anybody at home?
Engelsk har også omvendt ordstilling hvis sætningerne begynder med følgende ord.

hardly  never  not only
rarely  neither  no sooner
scarcely  nor  not until, Not before
seldom  only  not once

Fx: Rarely have I seen anything like it.

Problemet med disse ord kan løses ved at flytte ordet ind i sætningen.
 Sjældent har jeg hørt sådan noget vrøvl.
 I have seldom heard such nonsense.

Øvelse med omvendt ordstilling
Til sommer skal jeg rejse. Næste jul besøger landsholdet polen. Hver morgen vasker jeg mit hår.
Er der nogen hjemme? Kun om efteråret falder bladene af træerne. Aldrig vil jeg se hende igen.
Ikke en eneste gang er hun kommet til tiden.


 Tillægsord

 
Indhold
 Regelmæssig gradbøjning
 (Det mest almindelige)
1. grad               selve tillægsordet
2. grad               tilføjer  -er
3. grad               tilføjer  -est
 Fx.:  big, bigger, biggest
Hvis der er 3 eller flere stavelser i tillægsordet bøjes med: more og most.
 Fx.: interesting, more interesting, most interesting.

 Uregelmæssig gradbøjning
 
 

1. grad 2. grad 3. grad
bad  worse worst
good  better best
well better best
much more most
many more most
little less least
old older oldest
old  elder eldest
far farther farthest
far futher furthes
near nearer nearest
near nearer next
late later latest
late later last
Når det gælder en' person, bruger man mest et støtteord efter tillægsordet fx.:
 The only one, who...   ( den eneste, som), støtteored: one.
 The dead man/woman was...  (den døde var), støtteord: man.
Støtteordet er altid et navneord
Når det gælder flere personer, skrives tillægsordet uden et støtteord fx.:
 The rich = de rige
Nogle tillægsord skrives som navneord, de er i flertal eller genetiv (ejefald) fx.:
 sorte = Blacks, hvide = Whites, farvede = Coloureds.

Øvelser med tillægsord
"Diana er sød," sagde Peter. "Jeg synes Ulla er sødere," sagde Ole. Men Carl vidste, at Mathilde var den sødeste. Det er det største tårn i verden. Den grimmeste fik det dårligste job. De rige skal nok klare sig. De sorte og de hvide kan ikke enes.


Biord (adverbium, adverbs)
Indhold
Biord fortæller noget om enten et tillægsord, udsagnsord eller andet biord.

1: Generelt dannes biord ved at tilføje -ly (kind-kindly)
2. Nogle er dog biord altid fra fødslen (ægte biord):
     Now, here, often, seldom, soon, never, always, there, abroad.
3. Nogle har samme form som tillægsordet: daily, fast, low, far, long.
4. Biord kan også inddeles efter deres betydningsområde:

 1. Mådesbiord siger noget om den måde et eller andet foregår på:
   Quitly, slowly , thus, so.
 2. Stedsbiord siger noget om steder:
   Here, there, far, back, anywhere.
 3. Tidsbiord siger noget om tidspunkter:
   Yesterday, now, immediately, always, often, long, yet.
 4. Gradsbiord  giver en gradsangivelse:
   Very, much, so, enough, too, almost, particularly.
 5. Modale biord angiver en stillingtagen:
   Certainly, no, not, hardly, almost, probably, obviously, perhabs.


Nogle retningslinier for placering af biordet:
1. Biord der knytter sig til et hovedudsagnsord står generelt lige før dette.
 Fx: He often goes to the cinema.
Undtagelse: Dette gælder dog ikke ved to be, hvor biordet kommer efter udsagnsordet.
 Fx: The man is really very clever.

2. Et biord maser sig normalt ikke ind mellem udsagnsord og genstandsled. Det står da før udsagnsordet eller efter genstandsleddet. Fx: He always hit the ball. He hit the ball always.

3. Et biord der står efter udsagnsordet er et  mådesbiord.. Fx: He walked slowly along the path.

4. Hvis biordet står inde i sætningen er der plads mellem hovedudsagnsordet og hjælpeudsagnsordet (hvis flere hjælpeudsagnsord står biordet som regel efter det første).
 fx : They say that the police can easily find the thief

5. Tidsbiled står ofte i begyndelsen eller i slutningen af sætningen. Fx: One day he met her.

6. Biord, der knytter sig til tillægsord og biord, står foran disse almindeligvis.

7. Nogle biord er specielt knyttet til deres udsagnsord og står lige efter dette.
 fx:  He put on his gloves.

Nogle biord kan både bruges som tillægsord, ægte biord og biord dannet ved -ly,
men har så en anden betydning:
 

 Tillægsord                         Biord
                                kort form                          lang form
high-høj                   high-højt                         highly-i høj grad
hard-hård                hard-hårdt                       hardly-næppe
late-sen                   late-sent, sen                    lately-for nylig
loud-høj (styrke)     loud-højt                          loudly-skingert
cheap-billig             cheap-billig                       cheaply-billigt (dårlig smag)
dear-kær,dyr          dear-dyrt                          dearly-ømt, inderligt
direct-direkte          direct-direkte                    directly-straks


Øvelse med biord
Han så venlig på hende. Det er et godt at gøre det nu. Jeg har sjældent hørt noget så dumt. Kommer du her ofte? Hun gik stille på gaden. Han smilte venligt til hende. Hvor langt er der? Du skal komme straks, når jeg siger det! De var næsten for venlige. Det ved jeg bestemt ikke noget om. Det er sandsynligvis tabte penge. De går ofte i byen. Manden er næppe en helgen. Hun kastede altid æblet efter hunden. At sige, at jeg let kan kaste en bold 100 m, er en overdrivelse. Han mødte hende om torsdagen. He tog sin dejlige hjemmelavede røde hat på. Han var en direkte mand. Han direkte på hende. Han tog direkte hjem fra arbejde.

Foruden oversættelsen angives hvilket/hvilke slags biord, der er i sætningen fx et ægte biord og et mådesbiord.


    Stedord

 Personlige stedord

Indhold
Grundledsform:           I, you, (he,   she, it). Flertal: we, you, they.
Genstandsledsform: me, you, (him, her, it). Flertal: us, you, them.
 

 Spørgende stedord

Spørgende stedord er på dansk hvem, hvis, hvad, hvilken/hvilket. De bruges ved spørgsmål.
 1.   Who, whom, whose kun ved personer.
  Who are those persons?
  Whom did you give the tape to?
  -to whom er her forholdsordsled, men bruges sjældent i talesprog.
  Whose hat is this?

 1.1  What ( hvad, hvilken) ved ubegrænsede muligheder. Kan anvendes ved alle navneord:
  What is the time? What does she look like?

 1.2  Which (hvem, hvad, hvilken) kun ved et begrænset antal. Kan anvendes ved alle navneord. Foran of bruges altid which.
  Fx:  Which of the guests do you like?
   Which do you like, tea or cocoa?
 

 Påpegende stedord

This - these, det der er tæt på personen, der peger fx this book i sgood, holder den i hånden.
That - those, peger på noget længere væk fx that book -den bog derhenne, længere væk.
 

 Henførende stedord (relative pronominer)

1.Who bruges om personer, med mindre det henførende stedord på dansk står som
 genstandsled i sætningen, så hedder det whom.
 Fx.:Was it your husband who hit you?

Whom = genstandsled i sætningen.
 It was the man whom I hate.
 Her er pigen, som jeg så igår:Here is the girl, whom I saw yesterday.

2.Which skrives altid om dyr og ting, men hvis det henførende stedord står som genstandsled i sætningen, kan det nogen gange godt udlades.
 Fx.: He gave me a ball, which I often play with (grundled).
  I like the cow (which) you gave me yesterday.(genstandsled).
  I hate the car which cannot be trusted. (genstandsled).
  Here is the house (which) we thought of buying. (genstandsled).

3. Whose bruges, hvis det henførende stedord står i ejefald, om både mennesker og dyr/ting.
 Fx.:This is the writer whose novel has sold over a million copies.
 Fx.:This is the book whose name I could not remember.
 

 Some/any

(1) Any bruges i spørgende sætninger.
(2) Any bruges i nægtende sætninger.
(3) Some bruges i fremsættende sætninger (sætninger med en hvis positiv mængde). Der var nogle kartofler i posen.
  Fx.: We haven't had ANY reports from Lebanon (nægtende) for SOME days now (en hvis mængde dage).
 Were there ANY letters for me this morning ? (spørgende).
 Somebody must have heard the explosion! (fremsættende).

Øvelser med stedord
Hvem kan du bedst lide? Hvis sko er det? Jeg kan ikke lide hende! Hvordan ser hun ud? Hvad kan du bedst lide chokolade eller is? Her er den bold, som jeg talte om igår. Er det den mand, som du skal giftes med? Kan du se hesten, som står i stalden? Der er manden, som jeg er bange for.  Denne chokolade er dejlig, men den der ovre smager bittert. Disse drenge er gode nok, men de der ovre er nogle bøller. Det er pigen, hvis mor klagede over os. Er der nogen, der vil have en is? Jeg kender ingen, der er så dum som dig. Der kom da nogle mennesker til festen. E
 

 


 Stavning

Stort begyndelsesbogstav

Indhold
1: Dage - måneder - højtider: Monday - February - Whitsun.
2: Navne på lande + afledninger: Spain, Spanish, Spaniards. Nothern, Ireland.
3: Bemærk: Red Indian + Negroes.
4:I overskrifter er der stor vaklen:
 Enten alle væsentlige ord eller kun det første ord med stort.
5: Titler: President, Mr, Mrs, Miss, Ms.
 Men ikke,når de anvendes som fællesnavne: He is an admiral.
6: Navne på institutioner: Parliament, the Government.
7: Historiske begivenheder:the First World War.
8: Religiøse betegnelser: God, Heaven.


 

Sammentrækninger:
kan ikke - cannot
er ikke - is not - isn't, are not - aren't.
har ikke - have not - haven't, has not -  hasn't.
Det udgåede bogstav o erstattes med: ' 
Indhold

 

Uregelmæssige verber

Dansk navneform, engelsk navneform  eng. datid   eng. kort tillægsform
vække, vågne, awake awoke  awaked
være, blive, be was been
føde, bear bore born
slå, beat beat beaten
blive, become became become
begynde, begin began begun
bøje, bend bent bent
vædde, bet bet bet
            bet betted  betted
byde, befale bid bade bidden
binde, forbinde bind  bound  bound
_________________________________
bide, bite  bit  bitten
bløde, bleed  bled  bled
blæse, sprænge blow  blew  blown
brække, bryde break  broke  broken
bringe, bring brought brought
bygge, build built built
brænde, burn  burnt  burnt
 burn,  burned  burned
købe, buy bought bought
kaste, cast  cast  cast
fange, catch  caught  caught
____________________________________
vælge, choose  chose  chosen
komme, come came come
koste, cost cost cost
skære, klippe cut cut cut
grave, dig  dug  dug
gøre, do  did  done
trække, tegne, draw drew  drawn
drømme, dream  dreamt  dreamt
               dream  dreamed  dreamed
drikke, drink  drank  drunk
køre, drive drive drove driven
__________________________
bo, dwell dwelt dwelt
falde, fall fell fallen
fodre, feed fed fed
spise, eat ate eaten
føle (sig), feel felt felt
kæmpe, slås fight fought fought
finde, find  found  found
kaste, smide fling flung  flung
flygte, fly  fled  fled
          flee  fled  fled
flyve, fly  flew  flown
_________________________________________
forbyde, forbid forbade forbidden
tilgive, forgive forgave forgiven
fryse, freeze froze frozen
få, blive, komme get  got  got
give, give  gave  given
gå, go  went  gone
have, få have  had  had
høre, hear  heard  heard
skjule, hide  hid  hidden
ramme, hit  hit  hit
_________________________________
holde, hold  held  held
gøre ondt, skade hurt  hurt  hurt
holde, beholde keep   kept   kept
knæle, kneel  knelt  knelt
kende, know  knew  known
lægge, lay  laid  laid
lede, lead  led  led
læne, lean  leant  leant
         lean  leaned  leaned
springe,  leap  leapt  leapt
              leap  leaped  leaped
lære, learn  learnt  learnt
         learnt  learned  learned
_____________________________

forlade, leave left left
udlåne, lend  lent  lent
lade, let  let  let
ligge, lie  lay  lain
tænde, light  lit  lit
tabe, loose  lost  lost
gøre, lave, få til at make  made made
mene, mean  meant  meant
møde, mødes meet  met  met
meje, slå græs mow  mowed  mown
                       mow  mowed  mowed
___________________________
betale, pay  paid  paid
lægge, sætte, put  put  put
forlade, svigte,
afslutte, quit  quit  quit
             quit quitted  quitted
læse, read  read  read
ride, køre ride  rode  ridden
ringe, ring  rang  rung
rejse sig, stå op, rise  rose  risen
løbe run  ran  run
save, saw  sawed  sawn
          saw  sawed  sawed
__________________________
sige, say  said  said
se, see  saw  seen
søge, seek  sought  sought
sælge, sell sold sold
sende, send  sent  sent
sætte, set  set  set
sy, sew  sewed  sewn
     sew  sewed  sewed
ryste, shake  shook  shaken
skinne, shine  shone  shone
skyde, shoot  shot  shot
__________________________
vise, show  showed  shown
show, showed showed
lukke, shut  shut  shut
synge, sing  sang  sung
synke, sænke sink  sank  sunk
sidde, sit  sat  sat
sove, sleep  slept  slept
glide, slide  slid  slid
lugte, smell  smelt  smelt
          smell  smelled  smelled
tale, speak  spoke  spoken
___________________________________
 ile, sætte farten op speed  sped  sped
                             speed  speeded  speeded
stave, spell spelt  spelt
          spell  spelled  spelled
spytte, spit  spat  spat
ødelægge, spoil spoilt spoilt
                 split spoiled  spoiled
springe, spring  sprang  sprung
stå, stand  stood  stood
stjæle, steal  stole  stolen
slå, strike  struck  struck
svede, sweat  sweat  sweat
            sweat,  sweated  sweated
feje, sweep  swept  swept
_____________________________
svømme, swim  swam  swum
svinge, swing  swang  swung
tage, take  took  taken
lære, undervise, teach  taught  taught
rive itu, tear  tore  torn
fortælle, tell  told  told
tænke, tro, synes think  thought  thought
kaste, throw  threw  thrown
forstå, understand  understood  understood
vække, vågne wake  woke  woken
__________________________________
 wake  waked  waked
 bære, have på, wear  wore  worn
væve, weave  wove  woven
vie, wed  wed  wed
græde, weap  wept  wept
vinde, sejre, win  won  won
skrive, write wrote written
 
Indhold

Referenceliste
 
 

Bøgh, Jens og Jørgen Hovgaard: Fejlstøvsugeren. Musagets New Materials, 1987, Vejle.
Steller, Poul & Holst-Jensen, P.L: A short Grammer of the English Language. Hirschsprungs
       Forlag, København, 1981.
Steller, Poul & Sørensen, Knud: Engelsk grammatik. Munksgaards forlag, 2. udg., 1974,
       København.
Rigo & Renvard: Come Along for 7. klassetrin. Gjellerup, 1976.