Det Periodiske system

Metaller
Fast stof
Ikke metal
Gasarter
Fremstillet i
laboratorier
Væske

Øverste tal betyder atomvægt i units. 6*1023 atomer af stoffet bliver til g. Atomvægten dækker protoner og neutroner. Dobbeltlinien angiver metaller til venstre, ikke-metal til højre. Mellemste tal angiver grundstofnummer = antal protoner. Bogstaverne udgør stoffets betegnelse. Nederste tal er elektroner i yderste skal.
 

I
II
Hovedgrupper
III
IV
V
VI
VII
VIII
1 H 1,01

Hydrogen

Brint

Det Periodiske system
  
Kun medtaget elektroner i yderste skal af de udvalgte stoffer
2 He 4,0

Helium

1
2
3 Li 6,93

Lithium

4 Be 9,01

Beryllium

Undergrupper
5 B 10,81

Bor

6 C 12,01

Carbon

Kulstof

7 N 14,01

Nitrogen

Kvælstof

8 O 16,00

Oxygen

Ilt

  19,00

9 F

Flour

10 Ne20,18

Neon

1
2
3
4
5
6
7
8
11 Na22,99

Natrium

12 Mg 24,31

Magnesium

13 Al 26,98

Aluminium

14 Si 28,09

Silicium

15 P 30,97 Phosphor

16 S 32,06

Svovl

35,45

17 Cl

Chlor
18 Ar 39,95

Argon

1
2
3
4
5
6
7
8
19 K 39,10

Kalium

20 Ca 40,08

Calcium

21 Sc
22 Ti47,88

Titan

23 V
24 Cr 52,00

Chrom

25 Mn 54,94

Mangan

26 Fe 55,85

Jern

27 Co 58,93

Cobalt

28 Ni28,71

Nikkel 

29 Cu 63,55

Kobber

30 Zn 65,37

Zink

31 Ga
32 Ge  
33As 74,92

Arsen

34 Se 78,96

Selen

35 Br 79,90

Brom

36 Kr 83,80

Krypton

1
2
 

2

 
1
2
2,(3)
2
2
1 (2)
2
   
5
6
7
8
37 Rb
38 St
39 Yt
40 Zr
41 Nb
42 Mo 95,74

Molybdæn

43 Tc
44 Ru
45 Rh
46 Pd
47 Ag107,87

Sølv

48 Cd 112,40

Cadmium

49 In
50 Sn119,69

Tin

51 Sb 121,75

Antimon

52Te 53 I 126,93

Jod

54 Xe
         
1
       
1
2
 
4
5
 
7
 
55 Cs
56 Ba 137,34

Barium

 
72 Hf
73 Ta
74 W 183,85

Wolfram

75 Re
76 Os
77 Ir
78 Pt 195,09

Platin

79 Au 196,97

Guld

80Hg200,59

Kviksølv

81 Tl
82 Pb 207,2

Bly

83 Bi
84 Po
85 At
86 Rn 222

Radon

 
2
     
2
     
1
1
2
 
4
     

8

87 Fr
88 Ra 26

Radium

 
104 Ung
105 Unp 
106 Unh
107 Uns
De 47 fremhævede grundstoffer optræder i folkeskolens materialer fra 7. - 10. klasse
 
2
         
 
De sjældne jordarter
57 La
58 Ce
59 Pr
60 Nd

61 Pm

62 Sm
63 Eu

64 Gd157,25

Gadolinium

65 Tb
66 Dy
67 Ho
68 Er 
69 Tm
70 Yb
71 Lu
2
89 Ac
90 Th 91 Pa
92 U238,03

Uran

93 Np


94 Pu 244

Plutonium

95 Am
96 Cm
97 Bk
98 Cf 
99 Es
100 Fm
101 Md
102N No
103 Lr
2
2