Vandets vej

Oversigt over hjemmesiden

 

 

Rød –1, blå – 2, olivengrøn – 3, brun-4, turkis –5,  sort-6, rødbrun – 7, 8-grå, 9-orange, 10 – havgrøn, 11-sand

1. Kort Intro:

 

2. Vandets vej /Skyer og nedbør:

2.1 Kort intro

2.2 Luftens bevægelse

           2.2.1 Solen som motor

                             2.2.1.1 Om kortbølget og langbølget stråling

                             2.2.1.2 Varm luft stiger op

                                           2.2.1.2.1 Varm luft er lettere

                             2.2.1.3 Fordampning og fortætning

                                           2.2.1.3.1 Fordampning

                                                         2.2.1.3.1.1 Fordampning i naturen                                                                                                                                 

2.2.1.3.2 Fortætning

                                                         2.2.1.3.2.1 Luftfugtighed og temperatur

                                                                       2.2.1.3.2.1 Mere om dugpunktskurven

              2.2.2 Jorden som motor

                       2.2.2.1 Hvorfor afbøjes vindene

2.3 Fordampning og fortætning

2.3.1 Fordampning i naturen

2.3.2 Luftfugtighed og temperatur

2.3.2.1 Mere om dugpunktskurven

2.4 Skyer

2.4.1 Dannelse af skyer

2.4.2 Hvilke typer findes?

       2.4.2.1 Bygeskyer

       2.4.2.2 Fjerskyer

       2.4.2.3 Makrelskyer

       2.4.2.4 Slørskyer

       2.4.2.5 Lammeskyer

       2.4.2.6 Lagskyer

       2.4.2.7 Blomkålsskyer

       2.4.2.8 Regnskyer

       2.4.2.9 Bølgeskyer

       2.4.2.10 Tågeskyer

       2.4.2.11 Hvad vejer en sky

2.5 Nedbør

2.5.1 Nedbørstyper

       2.5.1.1 Regn

       2.5.1.2 Hagl

       2.5.1.3 Slud

       2.5.1.4 Isslag

       2.5.1.5  Sne

2.5.2 Nedbør i Danmark

       2.5.2.1 Hvor opstår regnvejr

                     2.5.2.1.1 Frontregn

                                   2.5.2.1.1.1 Vindenes bevægelse på jorden

                                                 2.5.2.1.1.1.1 Vestenvindsbæltet

                                                                2.5.2.1.1.1.1.1 Hvordan opstår lavtryk ved fronterne

                                                                              2.5.2.1.1.1.1.1.1 Lavtrykkets liv og død

                                                                                            2.5.2.1.1.1.1.1.1.1 Hvorfor vinde afbøjes til højre

                                                  2.5.2.1.1.1.2 Passatbæltet

                                   2.5.2.1.1.2 Hvordan opstår lavtryk ved fronterne (gentagelse)

                                                  2.5.2.1.1.2.1 Hvordan opstår lavtryk ved fronterne

                                                                2.5.2.1.1.2.1.1 Lavtrykkets liv og død

                                                                              2.5.2.1.1.2.1.1.1 Hvorfor vinde afbøjes til højre

                                    2.5.2.1.1.3 Frontregnens rejse til Danmark

                     2.5.2.1.2 Bygeregn

       2.5.2.2 Måling af nedbør

       2.5.2.3 Nedbørens fordeling i Danmark

2.5.3 Nedbør i verden

2.5.4. Kemiske stoffer i regnen

       2.5.4.1 Hvad består luften af?

                     2.5.4.1.1 Hvorfra kommer stofferne

       2.5.4.2 Hvordan opstår syreregn?

                     2.5.4.2.1 Fra svovldioxid til svovlsyre

                     2.5.4.2.2 Fra nitrogenoxid til salpetersyre

                     2.5.4.2.3 Hvad er syre?

       2.5.4.3 Syreregnens konsekvenser

                     2.5.4.3.1 De enkelte landes bidrag til syreregn

                                   2.5.4.3.1.1 Vindforholdene i Danmark

                     2.5.4.3.2 Hvordan påvirker syreregnen?

       2.5.4.4 Begrænsningen af forureningen

                     2.5.4.4.1 Mindske forurening i røggas (meget svagt kapitel)

                     2.5.4.4.2 Anvende katalysatorer i biler

3. Vandets vej/ Nedsivning og grundvand

3.1 Kort Intro

3.2 Undergrunden

           3.2.1. Danmarks undergrund

                             3.2.1.1 Vip lagene ned

                             3.2.1.1 Begynd istiden

                                           3.2.1.1.1 Se kridtet i et tværsnit over Vesterhavet

                                           3.2.1.1.2 Se kort over Danmarks undergrund

                             3.2.1.1 Lad den 3. istid komme

                                           3.2.1.1.1 Stands istiden

                                                         3.2.1.1.1 Vestjylland 

                                                                       Hvad betyder det at ”infiltrationen er større”?

              3.2.2. Jordens sammensætning

                             3.2.2.1. Sand og grus

                             3.2.2.2. Ler

                             3.2.2.2 Kalk

                             3.2.2.2 Grundfjeld

3.3 Nedsivning af regnvand

           3.3.1 Nedbørens fordeling i Danmark

              3.3.2 Naturlig nedsivning

                             3.3.2.1 Grundvandsspejlets form

                             3.3.2.2 Vandets bevægelse

                                           3.3.2.2.1 Vandets hastighed

                                                         3.3.2.2.1.1 Jordens porøsitet

                                                         3.3.2.2.1.2 Jordens permeabilitet

                                                         3.3.2.1.1.3 Grundvandets udløb i kilder

                                                         3.3.2.1.1.4 Grundvandets alder

                                                                       3.3.2.1,1.4.1 Kulstof-14 metoden

                                                                       3.3.2.1.1.4.2 Tritium metoden

                                                                       3.3.2.1.1.4.3 CFC metoden

              3.3.3 Jorden som renseanlæg

                             3.3.3.1 Muldlaget

                             3.3.3.2 Sand og gruslaget

                             3.3.3.3 Lerlaget

                                           3.3.3.3.1 Sprækker i lerlaget

                                           3.3.3.3.2 Nedbrydning af nitrat

                                           3.3.3.3.3 Neutralisering af kulsyre

                                           3.3.3.3.4 Iltning

                                                         3.3.3.3.4.1 Rødler

                                                         3.3.3.3.4.2 Blåler

                                           3.3.3.3.5 Desinfektion af vandet

                                           3.3.3.3.6 Andre renseprocesser

              3.3.4 Infiltration

3.4 Grundvand

              3.4.1 Grundvandsdannelse

              3.4.2 Grundvandsressourcer i Danmark

                             3.4.2.1 Modellens forudsætninger

                                           3.4.2.1.1 Regionplaner

                                                         3.4.2.1.1.1 Se regionplanernes fulde tekst

                                           3.4.2.1.2 Vandrammedirektivet

                             3.4.2.2 Er der vand nok til forbrug?

                                           3.4.2.2.1 Hvad med kvaliteten?

                                                         3.4.2.2.1.1 GRUMO

                                                         3.4.2.2.1.2 LOOP

                                                         3.4.2.2.1.3 VAP

                            3.4.2.3 Hvordan med kvaliteten?

                                           3.4.2.3.1 GRUMO

                                           3.4.2.3.2 LOOP

                                           3.4.2.3.3 VAP

              3.4.3 Eksempler på grundvandsforhold

3.5 Grundvandsbeskyttelse

              3.5.1 Trusler mod grundvandet

                             3.5.1.1 Saltvand 

                                           3.5.1.1.1 Indtrængen af saltvand

                                                         3.5.1.1.1.1 Grænseværdi for klorid i drikkevand

                                           3.5.1.1.2 Salt fra et tidligere hav

                             3.5.1.2 Frigivelse af stoffer

                                           3.5.1.2.1 Arsenfrigivelse

                             3.5.1.3 Moniteringsboring

                             3.5.1.4 Forurening

                                           3.5.1.4.1 Punktforurening

                                                         3.5.1.4.1.1 Paracelhuser der bruger pesticider

                                                                       3.5.1.4.1.1 Seperatsystemernes regnvandsledninger

                                                                                      3.5.1.4.1.1.1 Kloakkerne syd for København

                                                         3.5.1.4.1.2 Virksomheder, der bruger klorerede opløsningsmidler

                                                         3.5.1.4.1.3 Hvordan kunne det ske?

                                                         3.5.1.4.1.4 Afværgeboringer          

                                           3.5.1.4.2 Linieforurening

                                                         3.5.1.3.2.

3.5.1.4.3 Fladeforurening

                                                         3.5.1.4.3.1 Gødning

                                                                       3.5.1.4.3.1.1 Nedsivning af nitrat

                                                                                      3.5.1.4.3.1.1.1 Grundvandets indhold af nitrat

                                                                                      3.5.1.4.3.1.1.2 Overfladevandets indhold af nitrat

                                                                                                    3.5.1.4.3.1.1.2.1 Denitrifikation

                                                         3.5.1.4.3.2 Plantebeskyttelsesmidler

                                                                       3.5.1.4.3.2.1 Mere om pesticider

                                                                                      3.5.1.4.3.2.1.1 Midler til ukrudtsbekæmpelse

                                                                                      3.5.1.4.3.2.1.2 Midler til insektsbekæmpelse

                                                                                      3.5.1.4.3.2.1.3 Midler til svamppebekæmpelse

                                                                                      3.5.1.4.3.2.1.4 Væksthæmmere/stråforkortere

                                                                       3.5.1.4.3.2.2 Udvaskning af pesticider

                                                                       3.5.1.4.3.2.3 Pesticider i grundvandet

                                                         3.5.1.4.3.2.4 Tilladelse til brug af pesticider

              3.5.2 Følsomme områder

                             3.5.2.1 Områder omkring boringer

                             3.5.2.2 Områder med stor grundvandsdannelse

                                           3.5.2.2.1 Ny viden om ler som barriere for forurening

              3.5.3 Lokal overvågning

              3.5.4 Beskyttelsestiltag

                             3.5.4.1Begrænse skader der er sket

                                           3.5.4.1.1 Afværgeboringer

                                                         3.5.4.1.1.1 Afværgepumpning på eksisterende kildeplads

                                                                       3.5.4.1.1.1.1 Ved afværgepumpning

                                                                       3.5.4.1.1.1.2 Uden afværgepumpning

                                                         3.5.4.1.1.2 Afskærmning af  forurening ved afværgepumpning

                             3.5.4.2 Bedre sikkerhed for vandindvinding

                                           3.5.4.2.1 Indgåelse af aftaler med landmænd

                                           3.5.4.2.2 Opkøb af landbrugsjord

                                           3.5.4.2.2 Skovrejsning

                                                         3.5.4.2.2.1 Vandets vej i og om træ

                                                         3.5.4.2.2.2 Skovrejsning som grundvandsbeskyttelse

                                                                       3.5.4.2.2.2.1 Eksempler på skovrejsning

                                           3.5.4.2.2 Undgå udlægning af byvækstområder

              3.5.5 Overvågning af grundvandskvalitet

                             3.5.5.1 Frigivelse af stoffer

                                           3.5.5.1.1 Arsenfrigivelse

              3.5.5.2 Saltvand

                                           3.5.5.2.1 Indtrængen af saltvand

                                                         3.5.5.2.1.1 Grænseværdi for klorid i drikkevand

                                           3.5.5.2.2 Salt fra et tidligere hav

              3.5.6 Overvågning af grundvandsstand

4. Sø og hav:

4.1 En kort intro

4.2 Et univers for planter og dyr

           4.2.1 Havets fødekæde

                             4.2.1.1 Fødekæden i havet

                                           4.2.1.1.1 Fotosyntesen

                                                         4.2.1.1.1.1 Liv og død i fødekæden

                                                                       4.2.1.1.1.1.1 Iltforbrug i fødekæden

                                                                                      4.2.1.1.1.1.1.1 Tilførsel af forurening

                                                                                                    4.2.1.1.1.1.1.1.1 Hvad er forurening

                                                                                                                  4.2.1.1..1.1.1.1.1 Antallet af E.Coli bakterier

                                                                                                                  4.2.1.1.1.1.1.1.2 Vandets klarhed og udbredelse af ålegræs

                                                                                                                  4.2.1.1.1.1.1.1.3 Mængden af ilt i vandet

                                                                                                                  4.2.1.1.1.1.1.1.4 Mængden af næringsstoffer

                                                                                                                  4.2.1.1.1.1.1.1.5 Mængden og typen af alger

                                                                                                    4.2.1.1.1.1.1.1.2 Forurening fra byer og landbrug

                                                                                                                  4.2.1.1.1.1.1.1.2.1 Organisk stof

                                                                                                                                4.2.1.1,1.1.1.1.2.1.1 Hvad er organisk stof?

                                                                                                                                 4.2.1.1,1.1.1.1.2.1.2 Hvad er bakterier?

                                                                                                                  4.2.1.1.1.1.1.1.2.2 Næringsstof

                                                                                                                                4.2.1.1,1.1.1.1.2.2.1 Hvad er næringsstof?

                                                                                                                                4.2.1.1,1.1.1.1.2.2.2 Hvad er bakterier?

                                                                                                                                4.2.1.1,1.1.1.1.2.2.1 Iltsvind i danske farvande

                                                                                                                  4.2.1.1.1.1.1.1.2.3 Tungmetaller

                                                                                                                  4.2.1.1.1.1.1.1.2.4 Sygdomsbakterier

                             4.2.1.2 Liv og død i fødekæden

                             4.2.1.3 Iltforbrug i fødekæden

4.2.2 Hvad findes der i en mundfuld havvand?

              4.2.2.1 Atomer og molekyler

              4.2.2.2 Fra ferskvand til saltvand

                             4.2.2.2.1 Andre stoffer i saltvand

4.3 Forurening af sø og hav (gentaget fra 4.2)

           4.3.1 Hvad er forurening

                             4.3.1.1 Antallet af E. Coli bakterier

                             4.3.1.2 Vandets klarhed og udbredelse af ålegræs

                             4.3.1.3 Mængden af ilt i vandet

                             4.3.1.4 Mængden af næringsstoffer

                             4.3.1.5 Mængden og typen af alger

              4.3.2 Forurening fra byer og landbrug

                             4.3.2.1 Organisk stof

                                           4.3.2.1.1 Hvad er organisk stof?

                                           4.3.2.1.2 Hvad er bakterier?

                             4.3.2.2 Næringsstof

                                           4.3.2.2.1 Hvad er næringsstof?

                                           4.3.2.2.2 Hvad er bakterier?

                                           4.3.2.2,3 Iltsvind i danske farvande

                             4.3.2.3 Tungmetaller

                             4.3.2.4 Sygdomsbakterier           

4.4 Vandet på kloden

4.4.1 Livet opstod i vand

              4.4.2 Vand er ældgammelt

              4.4.3 Jordens vandressourcer

                             4.4.3.1 Is, væske og damp

                                           4.4.3.1.1 Massefylde

                                                         4.4.3.1.1.1 Massefylde for is, væske og damp

                                                                       4.4.3.1.1.1.1 En supertanker flyder

              4.4.4 Vandets vej til havet          

 

5. Vandværk:

5.1 Kort Intro

5.2 Vandindvinding

           5.2.1 Overfladevand

                             5.2.1.1 Indvinding fra søer

                                           5.2.1.1.1 Overfladevand til København

                                                         5.2.1.1.1.1 Om overfladeanlægget

                                                                       5.2.1.1.1.1.1 Projektet på Arrenæs

                                                                                      5.2.1.1.1.1.1.1 Infiltrationsanlæg

                                                                                      5.2.1.1.1.1.1.2 Sedimentationsbassiner

                                                                                      5.2.1.1.1.1.1.3 Indpumpning

                                                                                      5.2.1.1.1.1.1.4 Søvand

                                                         5.2.1.1.1.2 Vandindtaget

                                                         5.2.1.1.1.3 Overfladeanlæggets opbygning

                                           5.2.1.1.2 Overfladevand ved Kalundborg

                                           5.2.1.1.3 Overfladevand på Christiansø

                             5.2.1.2 Afsaltning af havvand

                                           5.2.1.2.1 Maldiverne

                                           5.2.1.2.2 Græske øer

                                           5.2.1.2.3 Seychellerne

                                           5.2.1.2.4 Omvendt osmose

                                                         5.2.1.2.4.1 Teknisk anlæg til omvendt osmose

                                                                       5.2.1.2.4.1.1. Blødgøring af vand

                                                                                      5.2.1.2.4.1.1. Hårdt vand 

                                                                                                    5.2.1.2.4.1.1.1 Omvendt osmose   

                                                                                                                  5.2.1.2.4.1 Teknisk anlæg til omvendt osmose

              5.2.2 Indvinding af grundvand

                            5.2.2.1 Indvindere

                                           5.2.2.1.1 Vandværker

                                                         5.2.2.1.1.1 Offentlige vandværker

                                                         5.2.2.1.1.2 Private vandværker

                                                         5.2.2.1.1.3 Udviklingen i vandforsyningsstrukturen

                                                                       5.2.2.1.1.3.1 Drikkevandsdirektivet

                                           5.2.2.1.2 Ikke almene forsyningsanlæg

                                           5.2.2.1.3 Enkeltindvindinger

5.2.2.1.4 Indvindingstilladelser

               5.2.2.1.4.1 Vandforsyningsplan

               5.2.2.1.4.2 Vandressourceplan

                             5.2.2.1.4.2.1 Se hele loven

5.2.2.2 Grundvandsdannende område

               5.2.2.2.1 Hvad er et grundvandsområde

               5.2.2.2.2 Hvad er et grundvandsmagasin

               5.2.2.2.3 Udpegning af grundvandsområder

                             5.2.2.2.3.1 Indvindingsområdets størrelse

                             5.2.2.2.3.2 Muligheder ud fra regionalplanen

                             5.2.2.2.3.3 Muligheder ud fra jordprofiler

                             5.2.2.2.3.4 Vurdering af strømforholdene

                             5.2.2.2.3.5 Udarbejdelse af geologisk model

                                           5.2.2.2.3.5.1 Sky

                                                         5.2.2.2.3.5.1.1 Sky –tem – hvad er det?

                                                         5.2.2.2.3.5.1.2 Systemets opbygning.

                             5.2.2.2.3.6  Opstilling af hydrologisk model

                             5.2.2.2.3.7  Prøvepumpning

                       5.2.2.3 Pumpning af grundvand

                                     5.2.2.3.1 Vandforsyningsboring

                                                   5.2.2.3.1.1Borehus

                                     5.2.2.3.2 Artetiske boringer – ingen pumpning

                                     5.2.2.3.3 Grundvandssænkning ved pumpning

                                                   5.2.2.3.3.1 Eksempel på grundvandssænkning

                                                   5.2.2.3.3.2 Frigivelse af stoffer

                                                                 5.2.2.3.3.2.1 Iltning

                                                                                5.2.2.3.3.2.1.1 Rødler

                                                                                5.2.2.3.3.2.1.2 Blåler

                                                                 5.2.2.3.3.2.1 Nedbrydning af nitrat

                       5.2.2.4 Vandindvinding og overfladevand

                                     5.2.2.4.1 Model

                                                   5.2.2.4.1.1 a

                                                   5.2.2.4.1.2 b

                                                   5.2.2.4.1.3 c

                                                   5.2.2.4.1.4 d

                                                   5.2.2.4.1.5 e

                                                   5.2.2.4.1.6 f

                                                   5.2.2.4.1.7 g

                                                   5.2.2.4.1.8 h

                                     5.2.2.4.2  Et konkret eksempel

              5.2.3 Vandindvinding i resten af verden

                             5.2.3.1 Afsaltning af havvand

                                           5.2.3.1.1 Maldiverne

                                           5. 2.3.1.2 Græske øer

                                           5. 2.3.1.3 Seychellerne

                                           5. 2.3.1.4 Omvendt osmose

                                                         5. 2.3.1.4.1 Teknisk anlæg til omvendt osmose

                                                                       5. 2.3.1.4.1.1. Blødgøring af vand

                                                                                      5. 2.3.1.4.1.1.1 Hårdt vand            

              5.2.4 Vandforsyningspolitik

                             5.2.4.1 Vandforsyning baseres på grundvand

                             5.2.4.2 Vandforsyning er ikke et marked

                             5.2.4.3 Vandværker bliver mere avancerede

5.3. Vandbehandling

           5.1 Råvandets indhold

                             5.1.1 Kommunale data om vandkvalitet

                             5.1.2 Data om vandets hårdhed i hele landet

              5.2 Vandbehandlingen

                             5.2.1 Vandrensningen

                                           5.2.1 Iltning

                                                         5.2.1.1 Gennembobling med luft

                                                                       5.2.1.1.1 Kemiske reaktioner ved iltning

                                           5.2.2 Filtrering

                                                         5.2.21 Rensning af filter

                                           5.2.3 Specielle rensningsmetoder

                                                         5.2.3.1 Rensning med aktivt kul

                                                                       5.2.3.1.1 UV bestråling

                                                                                      5.2.3.1.1.1 Kulfiltre på Frederiksberg

                                                         5.2.3.2 Tilsætning af klor

                                                         5.2.3.3 UV bestråling

                                                         5.2.3.4 Blødgøring af vand

                                                                       5. 2.3.4.1 Teknisk anlæg til omvendt osmose

                                                                                      5. 2.3.4.1.1. Blødgøring af vand

                                                                                                    5. 2.3.4.1.1.1 Hårdt vand

                                                         5.2.3.5 Udvidet rensning i Danmark                          

                                           5.2.4 Kvalitetskontrol

                             5.2.2 Vandværkers opbygning

              5.3 Forbrugernes krav

5.3 Vandlagring

           5.3.1 Rentvandsbeholder

              5.3.2 Vandtårn og højdebeholder

                             5.3.2.1 Vandlager

                             5.3.2.2 Vandtryk

                             5.3.2.2.1 Øvelse med vandtryk (virker ikke)

5.4 Vandtransport

              5.4.1 Forsyningsnet

                             5.4.1.1 Rørtyper

                                           5.4.1.1.1 PE rør

                                           5.4.1.1.2 Rør og vandkvalitet

                                                         5.4.1.1.2.1 Indhold af sundhedsskadelige stoffer

                                                                       5.4.1.1.2.1 Bakterier

                                                                       5.4.1.1.2.1 Kemiske stoffer

                             5.4.1.2 Rørlægning

                                           5.4.1.2 Traditionel rørlægning

                                           5.4.1.2 No dig

                                                         5.4.1.2.1 No dig metoden

                                                         5.4.1.2.2 Fordele ved No dig

                             5.4.1.3 Drift og vedligehold

                                           5.4.1.3.1 Aflejringer af jern og mangan

                                           5.4.1.3.2 Lækager

                                                         5.4.1.3.2.1 Lækagesøgning

                                                                       5.4.1.3.2.1.1 Sivende lyd (virker ikke)

                                                                       5.4.1.3.2.1.2 Korrelator

                                                                       5.4.1.3.2.1.3 Sporgasdetektor       

                                                         5.4.1.3.2.2 Lækageovervågning

                                                                       5.4.1.3.2.2.1 Overvågning med loggere

                                           5.4.1.3.3 Reparation af brud

              5.4.2 Bevarelse af vandkvalitet

                             5.4.2.1 Fjern død ledning (virker ikke)

                             5.4.2.2 Kontraventiler

                            5.4.2.3 Placering af rør i jord  

                             5.4.2.4 Desinficering af nye rør

                             5.4.2.5 Målestationer

6. Vandforbrug og spildevand

6.1 Kort Intro

6.2 Vi bruger vand og laver spildevand

           6.2.1 Vandforbrug i husholdningen

                             6.2.1.1 Praktiske råd og gode vandvaner

                                           6.2.1.1.1. Spar på indholdet

                                                         6.2.1.1.1.1 Fosfatholdigt vaskepulver-ja tak

                                                         6.2.1.1.1.2 Miljømærkede produkter

                             6.2.1.2 Spildevand fra husholdningen

                                           6.2.1.2.1 Hvad består spildevand af

                                                         6.2.1.2.1.1 Fast affald

                                                         6.2.1.2.1.2 Miljøfremmede stoffer

                                                         6.2.1.2.1.3 Organisk stof

                                                                       6.2.1.2.1.3.1 Hvad er organisk stof

                                                                                      6.2.1.2.1.3.1.1 Atomer og molekyler (Kan ikke åbnes)

                                                                       6.2.1.2.1.3.2. Forurening med organisk stof

                                                         6.2.1.2.1.4 Tungmetal

                                                                       6.2.1.2.1.4.1 Hvad er massefylde

                                                                       6.2.1.2.1.4.2 Forurening med tungmetal

                                                         6.2.1.2.1.5 Næringsstof

6.2.1.2.1.5.1 Nitrogen

                                                                       6.2.1.2.1.5.2 Fosfor

                                                                       6.2.1.2.1.5.3 Forurening med næringsstof

                                                                                      6.2.1.2.1.5.3.1 Hvad er næringsstof?

                                                                                                    6.2.1.2.1.5.3.1.1 Hvad er bakterier?

                                                                                                                  6.2.1.2.1.5.3.1.1 Iltsvind i danske farvande august 2004

                                                         6.2.1.2.1.6 Spar på indholdet

                                                                       6.2.1.2.1.6.1 Fosfatholdigt vaskepulver – ja tak

                                                                       6.2.1.2.1.6.2 Miljømærkede produkter

              6.2.2 Vandforbrug i virksomheder

                             6.2.2.1 Spildevand fra virksomheder

                                           6.2.2.1.1 Tilslutningstilladelse til kloakken

                                           6.2.2.1.2 Hvad består spildevand af

              6.2.3 Vandforbrug i landbruget

                             6.2.3.1 Vandforbrug i husholdning, industri, landbrug.

                             6.2.3.2 Forurening fra landbruget

                                           6.2.3.2 Forurening med næringsstof

6.3 Hvor meget vand bruger vi?

           6.3.1 Verdens vandforbrug

                             6.3.1.1 Hvad bruges verdens vand til?

              6.3.2 Danmarks årlige vandforbrug

6.4 Vand er ikke gratis

           6.4.1 Udviklingen i vandpriser

                       6.4.1.1 Grønne afgifter

           6.4.2 Måling af vandforbrug

                       6.2.1.1 Praktiske råd og gode vandvaner

                                           6.2.1.1.1. Spar på indholdet

                                                         6.2.1.1.1.1 Fosfatholdigt vaskepulver-ja tak

                                                         6.2.1.1.1.2 Miljømærkede produkter

           6.4.3 Vand på flaske

7. Kloakker

7.1 Kort Intro

7.2 Afløb

              7.2.1 Vandlås

              7.2.2 Faldstammer

              7.2.3 Stikledninger

7.3 Afvanding af regnvand

              7.3.1 Afvanding af tage

              7.3.2 Afvanding af veje og pladser

                             7.3.2.1 Forskellige typer af kloaksystemer

                                           7.3.2.1.1 Fælles kloakeret system 

                                                         7.3.2.1.1.1 Forsinkelsesbassiner

                                                                       7.3.2.1.1.1.1 Overløb

                                                                                      7.3.2.1.1.1.1.1 Overløb og forurening i Danmark

                                                         7.3.2.1.1.1 Fordeling af fælles- og separatsystemer i DK

                                           7.3.2.1.2 Separatkloakeret system

              7.3.3 Nedsivning af regnvand

              7.3.4 Dræning af vand

7.4 Kloakker

           7.4.1 Opbygning af kloakker

                             7.4.1.1 Samling og transport af spildevand

                                           7.4.1.1.1 Spildevand pumpes mod renseanlæg

                                                         7.4.1.1.1.1 Naturens transportsystem

                                                         7.4.1.1.1.2 Gæt en længde

                             7.4.1.2 Opbygning af kloakker

                                           7.4.1.2.1 Forskellige typer kloaksystemer

                                                         7.4.1.2.1.1 Fælles kloakeret system  

                                                                       7.4.1.2.1.1.1 Forsinkelsesbassiner

                                                                                      7.4.1.2.1.1.1 Overløb

                                                                                                    7.4.1.2.1.1.1.1  Overløb og forurening i Danmark

                                                                       7.4.1.2.1.1.2 Fordeling af fælles- og separatsystemer i DK

                                                         7.4.1.2.1.2 Separatkloakeret system

                                           7.4.1.2.2 Dimensionering af kloakken

                                           7.4.1.2.3 Bygning af kloakker

                                                         7.4.1.2.3.1 Rørlægning

                                                                       7.4.1.2.3.1.1 Eksempler på kloakrør

                                                         7.4.1.2.3.2 Rørlægning uden at grave

                                                                       7.4.1.2.3.2.1 Strømpeforing af kloakrør

                                                                       7.4.1.2.3.2.2 Rørsprængning

              7.4.2 Problemer i kloakken

                             7.4.2.1 Vandlås (gentagelse 7.2.1)

                             7.4.2.2 Fjernstyret videokamera

                                           7.4.2.2.1 Kloak er tilstoppet

                                                         7.4.2.2.1.1 Spuling af kloakrør

                                                         7.4.2.2.1.2 Rødder i kloakken

                                           7.4.2.2.2 Kloak er slidt og utæt eller brudt sammen

                                                         7.4.2.2.2.1 Rotter

                                                         7.4.2.2.2.2 Rørlægning

                                                                       7.4.2.2.2.2.1 Eksempler på kloakrør

                                                         7.4.2.2.2.3 Rørlægning uden at grave                                                                                                                           

7.4.2.2.2.3.1 Strømpeforing af kloakrør

                                                                       7.4.2.2.2.3.2 Rørsprængning

                       7.4.2.3 Hvorfor er der farligt i kloakken?

8. Renseanlæg

8.1. Vandets vej/renseanlæg/Kort intro

8.2.Spildevand modtages:

8.2.1 Spildevand fra husholdninger

8.2.2 Spildevand fra virksomheder

                             8.2.2.1 Tilslutningstilladelse til kloakken

8.2.3 Regnvand i spildevand

8.3. Rensning af spildevand

8.3.1 Kort overblik:

8.3.2 Rensningen trin for trin:

                             8.3.2.1  Mekanisk rensning

                                           8.3.2.1.1Riste fjerner større ting

                                                         8.3.2.1.1.1 Se hvad hår og en vatpind kan blive til

                                           8.3.2.1.2 Sand og fedt fjernes

                                                         8.3.2.1.2.1 Sæbe i spildevand

                                           8.3.2.1.3 Klumper fjernes i forklaringstanken

                             8.3.2.2 Biologisk rensning

                                           8.3.2.2.1 Organisk stof fjernes

                             8.3.2.2.1.1 Hvad er organisk stof?

               8.3.2.2.1.2 Forurening med organisk stof

                                                         8.3.2.2.1.3 Bakterier genbruges

                                                         8.3.2.2.1.4 Bakterier og ilt

8.3.2.2.2 Nitrogen fjernes

                                           8.3.2.2.2.1 Hvad er nitrogen?

                                           8.3.2.2.2.2 Forurening med nitrogen

                                           8.3.2.2.2.3 Bakterier og ilt

                                           8.3.2.2.3 Bakterier og mikroorganismer

8.3.2.3 Kemisk rensning

                                           8.3.2.2.2 Fosfor fjernes

                                                         8.3.2.2.2.1 Hvad er fosfor

                                                         8.3.2.2.2.2 Forurening med fosfor

                                                                       8.3.2.2.2.2.1 Bortskaffelse af slam

                                                                                      8.3.2.2.2.2.1 Forrådnelse og bortskaffelse af biogas

                                                                                      8.3.2.2.2.2.2.Afbrænding af slam

                                                                                      8.3.2.2.2.2.3.Anvendelse af slam som gødning

                                                                                      8.3.2.2.2.2.4 Anbringelse af slam på losseplads

                                                                       8.3.2.2.2.2.2 Renset spildevand ledes ud til sø og hav

                                                                                      8.3.2.2.2.2.2.1 Udledning til havet

                                                                                                    8.3.2.2.2.2.2.1.1 Hvordan ser det ud med vandmiljøet

                                                                                      8.3.2.2.2.2.2.2 Udledningstilladelse

                                                                                      8.3.2.2.2.2.2.3 Udledning til søer og vandløb

                                                                                                    8.3.2.2.2.2.2.3.1 Lokal rensning på landet

                                                                                      8.3.2.2.2.2.2.4 Parken fyldes med vand?

                                                         8.3.2.2.2.3 Atomer og molekyler

                             8.3.2.4 Bortskaffelse af slam

                                           8.3.2.4.1Forrådnelse og bortskaffelse af biogas

                                           8.3.2.4.2 Afbrænding af slam

                                           8.3.2.4.3 Anvendelse af slam som gødning

                                           8.3.2.4.4 Anbringelse af slam på losseplads

8.3.3 Se eksempler på renseanlæg

              8.3.3.1 Følg rensningen på renseanlægget Nordøst

8.4. Renset spildevand udledes til søer og hav

          8.4.1 Udledning til havet

                             8.4.1.1 Hvordan ser det ud med vandmiljøet

              8.4.2 Udledningstilladelse

              8.4.3 Udledning til søer og vandløb

                             8.4.3.1 Lokal rensning på landet

              8.4.4 Parken fyldes med vand?